Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Pasywny kościół dla aktyw(...)

W kwietniu rozpocznie się budowa kościoła pasywnego na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu, który wg projektu w ogólnym założeniu będzie energooszczędnym budynkiem pasywnym o minimalnym zużyciu energii na cele grzewcze. Koncepcja budowy Prace nad koncepcją(...)
»

Przegląd programów do obl(...)

Modelowanie matematyczne w przypadku sieci kanalizacyjnych znajduje zastosowanie głównie w symulacji nieustalonego przepływu w kanałach. Podstawy matematyczne tego zjawiska w postaci układu równań różniczkowych cząstkowych opracował Barre de Saint-Venant w 1871 r. Równania te, zwane równaniami de Saint-Venanta, opisują jednowymiarowy, nieustalony, wolnozmienny przepływ. Nie posiadają rozwiązania analitycznego, można je rozwiązywać tylko metodami numerycznymi. Praktyczne wykor(...)
»