Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

EKOLAURY(...)

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła konkurs o „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy osiągnęli szczególne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska. Laureatem konkursu może być przedsiębiorca prowadzący działalność na terytorium Polski, a przedmiotem konkursu są nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie rozwiązania techniczne i techn(...)
»

Planet Partners(...)

- recykling z myślą o przyszłości HP już od 15 lat realizuje program Planet Partners, umożliwiający klientom wygodny zwrot produktów, które są następnie poddawane recyklingowi. Celem programu jest ograniczenie wpływu produktów komputerowych na środowisko oraz zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowiska. W grudniu 2003 r. HP otworzył w Bawarii swój pierwszy w Europie zakład recyklingu wkładów drukujących do drukarek atramentowych. Aby rozwinąć technologię,(...)
»