Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Zespoły problemowe - pier(...)

W październiku rozpoczęły działalność zespoły problemowe powołane przy Izbie przez jej Zarząd. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że nie sposób prowadzić sensownej działalności bez podziału merytorycznego przedmiotu działalności Izby. Oznacza to, że trzeba osobno zajmować się produkcją biomasy, jej przetwarzaniem i na koniec wykorzystywaniem (na razie głównie spalaniem). Do tego dochodzą jeszcze zagadnienia związane z tworzeniem rynku biomasowego. Wszędzie pojawiają się dość sprzeczne interes(...)
»

OZE na Europejskim Kongre(...)

Zalety środowiskowe wykorzystywania OZE nie budzą wątpliwości. Jakie są jednak realne szanse na wdrożenie ich w Polsce? Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 15-procentowego udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r.? Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii” w drugim dniu Kongresu w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce. (...)
»