Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykłady projektów wspól(...)

 W pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. w latach 2005-2012, szereg podmiotów rozpoczęło przygotowania do realizacji projektów wspólnych wdrożeń – Joint Implementation (JI). Projekty te dotyczyły takich instalacji jak elektrownie wodne, farmy wiatrowe, instalacje do utylizacji gazu składowiskowego, biogazowe oraz geotermalne. W początkowej fazie rozwoju projektów napotykano na szereg trudności, związanych głównie z(...)
»

Wirtualne elektrownie, is(...)

Wirtualne elektrownie nie są już futurystyczną wizją. Najwięksi operatorzy takich systemów na rynkach europejskich zarządzają już jednostkami rozproszonymi o mocy zainstalowanej powyżej 3000 MW. Są to wielkości porównywalne z kilkoma dużymi konwencjonalnymi blokami energetycznymi. Agregacja zdecentralizowanych źródeł energii z jednej strony umożliwia zwiększenie ich konkurencyjnego udziału w rynku, bowiem połączone technologie działają jak jedna duża jednostka wytw(...)
»