Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązki podmiotów odpro(...)

Ściekami są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. Według definicji pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i skła(...)
»

System obiegu dokumentów(...)

Na pewnym etapie rozwoju każdej organizacji następuje moment, gdy ilość spraw zaczyna przekraczać punkt krytyczny i staje się przeszkodą w jej dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Wydłuża się czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji niezbędnych do przetworzenia dokumentu, rośnie czas obsługi poszczególnych spraw, wzrasta niezadowolenie klientów i utrudniona jest realizacja funkcji kontrolnych. W takim momencie warto wdrożyć system, który skutecznie rozwiąże te problemy. Nie(...)
»