Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy okres programowania (...)

Zbliża się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Jakie priorytety w jego ramach wyznaczono? Jakie tematy będą dominowały w programach operacyjnych? Polska w latach 2007-2013 otrzymała rekordową pulę środków finansowych na zwiększenie poziomu konkurencyjności gospodarki oraz umocnienie pozycji na tle Europy. Sporą część z nich już rozdysponowano. W szczególności wsparcie służyło podniesieniu poziomu infrastruktury, a także zwiększeniu świadomości ekolo(...)
»