Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowela noweli u.c.p.g.(...)

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) weszła w życie 5 marca br. Rozwiązuje ona nie tylko pewne problemy, które podnoszono w toku dotychczasowej dyskusji nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ale także nakłada nowe zadania na gminy, a niektóre zawarte w niej regulacje nie są zbyt jednoznaczne i precyzyjne. Przygotowywanie nowelizacji rozpoczęto podczas prac senackich nad Ustaw(...)
»

Uwarunkowania techniczne (...)

Zakładając, iż podstawowe parametry jakościowe mieszanek paliwowych węgla i biomasy są addytywne, dla celów bilansowania energii odnawialnej pochodzącej z procesów jej współspalania przyjęto stosowanie metody obliczeniowej wykorzystującej zasadę addytywności. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) przeprowadzono badania prowadzące do oceny addytywności wybranych parametrów jakościowych mieszanek paliwowych węgiel/biomasa oraz ich komponentów1. Ocenie jakoś(...)
»