Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling ZSEE w sprawozd(...)

W związku w wejściem w życie 23 stycznia 2013 r. Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zgodnie z art. 214 pkt 4 oraz art. 220 pkt. 3 i 5 tej ustawy, przepisy o rejestrach prowadzonych przez GIOŚ zostały uchylone. Natomiast wg art. 235 ust. 3, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) stosuje się przepisy dotychczasowe, wynikające z Ustawy z 29 lipca 2005 r. o (...)
»

Czy rada miała prawo?(...)

W jednym z miast na zachodzie Polski radni uchwalili plan gospodarki odpadami (PGO). Zakłada on możliwość świadczenia usług odbioru odpadów od mieszkańców tylko przez jeden podmiot na terenie całego miasta. Uchwale tej sprzeciwia się prywatna spółka, która chciałaby wejść na lokalny rynek, twierdząc, iż rada miasta przekroczyła swoje kompetencje oraz naruszyła ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uchwałę lustruje wojewoda. Cz(...)
»