Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Nowe zasady(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w procedurze udzielania dotacji i pożyczek na realizację przedsięwzięć ekologicznych. Obejmują one "Listę programów (przedsięwzięć) priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania w 2001 roku", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW w 2001 roku" i "Procedury rozpatrywania wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia" dotyczące sposobu i terminów składania wniosków. Z(...)
»

Energochłonność przemysłu(...)

Stale rozpędzające się gospodarki światowe determinują większe zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną czy mechaniczną. Istnieją rozwiązania, które umożliwiają obniżenie energochłonności, jednak stale są one wykorzystywane w zbyt małym stopniu. Zakłady przemysłowe na całym świecie zużywają znaczne ilości energii. Przykładowo nasz rodzimy gigant miedziowy wykorzystuje około 2% krajowego zapotrzebowania na energię. Energia dla przemysłu(...)
»