Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miasta w obliczu rewitali(...)

Diagnoza dotychczasowych działań i pomysły na ożywienie miast, a także możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć – to tylko niektóre tematy dyskusji towarzyszących III Międzynarodowemu Kongresowi Rewitalizacji Miast w Krakowie. W Kongresie, który odbywał się od 4 do 6 czerwca br. w Nowohuckim Centrum Kultury, wzięło udział 250 przedstawicieli rządu, samorządów, świata nauki i biznesu oraz sektora bankowego, którzy mogli wysłuchać kilkudziesięciu wystąpień. Obr(...)
»

Wdrażanie sieci ekologicz(...)

Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju, a nie tylko na wybranych fragmentach jego powierzchni. Dlatego konieczne są działania ochronne prowadzone także poza obszarami dotychczas prawnie chronionymi. (...)
»