Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekoenergetyka w Polkowica(...)

Ekomotoshow, wystawy, wykłady i dyskusje – to wszystko można było zobaczyć na III Forum Ekoenergetycznym w Polkowicach. zorganizowanym przez gminę Polkowice i Fundację na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Rolnicy, samorządowcy i biznesmeni wraz z naukowcami pogłębiali wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Forum rozpoczęły warsztaty „dobrych praktyk”, których celem było przybliżenie doświadczeń już zrealizowanych inwestyc(...)
»

Biopaliwa na własny użyte(...)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych rolnicy mogą wytwarzać biopaliwa na własny użytek po uzyskaniu wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe. W tym celu rolnik jest obowiązany dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw cie(...)
»