Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe przepisy ustawy VAT (...)

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy Ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DzU z 2012 r. poz. 1342) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku o(...)
»

Współdziałanie w recyklin(...)

Współdziałanie w recyklingu przestrzeni Zaangażowanie społeczności lokalnej w debatę nad sposobami zagospodarowania ważnych dla nich przestrzeni staje się coraz częstsze. Przykładem są konsultacje dotyczące planowanej budowy gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego. Od dłuższego czasu inwestycja angażuje okolicznych mieszkańców zaniepokojonych perspektywą wycinki tysięcy drzew. Przemiana sposobu użytkowania terenu jest procesem, który może prze(...)
»