Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Dyrektywa WEEE w Irlandii W pełni zautomatyzowaną linię do demontażu zużytego sprzętu AGD otwarto w Dublinie przy wsparciu funduszy UE. Linia kosztowała 10 mln euro i będzie przetwarzać 30 tys. ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego rocznie, odzyskując ok. 98% różnych materiałów. Pozwoli to na eksport 28 tys. ton surowców naturalnych rocznie, w tym żelaza, stali, aluminium, plastiku, szkła oraz metali szlachetnych. W pierwszych siedmiu miesiącach od obowiązywania dyr(...)
»

Dyrektor i Herakles(...)

Ważnym elementem działań podejmowanych przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest plebiscyt na „Dyrektora Roku”. Służy on integracji członków KFDZOM. W ubiegłym roku plebiscyt zorganizowany został po raz pierwszy. Wśród nominowanych do tytułu roku 2000 znaleźli się: Zbigniew Brojanowski (Altvater Piła), Emil Bystrowski (PTHU Interpromex), Andrzej Malara (MPGK Katowice), Jan Nowak (Esta), Tomasz Uciński (PGK Koszalin) i Zbigniew Wróbel (ZGOK Olsztyn). Dyrektorem R(...)
»