Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozporządzenia do ustawy (...)

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz rejestracja posiadaczy odpadów. W art. 33 ustawy o odpadach przewidziana jest możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o ile minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwolenia oraz p(...)
»

Ogniwa paliwowe - technol(...)

Zgodnie z oczekiwaniem wielu ekspertów sektora energetycznego, ogniwa paliwowe staną się w nadchodzącym stuleciu najbardziej obiecującym alternatywnym źródłem energii. Żadna z obecnie wykorzystywanych technologii nie posiada tylu zalet: bardzo wysoka sprawność konwersji energii (zwłaszcza tam, gdzie możliwe jest zastosowanie układu skojarzonego z ogniwem do zasilania odbiorców zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło), elastyczność eksploatacji w szerokim zakresie parametrów, w(...)
»