Rynek pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce

wydany w Czysta Energia – 2012-6
  DRUKUJ

Rynek pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski (PEP) do 2030 r. oraz Krajowym Planem Działań (KPD), dotyczącym promowania wykorzystania energii OZE, udział biomasy będzie systematycznie wzrasta.
Udział biomasy w wytwarzaniu energii w Polsce z roku na rok wzrasta, a w 2020 r. wg prognoz wykorzystywanych będzie 35 mln ton.
Potencjał biomasy
 W 2011 r. ten udział mógł osiągnąć poziom ponad 300 PJ energii pierwotnej wskutek spalenia 27 mln ton biomasy stałej w celu produkcji ciepła w małych kotłach i dużych ciepłowniach oraz energii elektrycznej, głównie w procesach współspalania.
300 PJ energii pierwotnej zawartej w biomasie stałej stanowi ok. 8% energii pierwotnej użytej w Polsce w [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus