Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na słońce(...)

Z Dorotą Chwieduk, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES, rozmawia Urszula Wojciechowska Od kiedy działa Towarzystwo i z czyjej inicjatywy powstało? W latach 1991-1992 grupa inicjatywna, w składzie: dr inż. Dorota Chwieduk, prof. Wojciech Dzieniszewski, mgr inż. Ryszard Wnuk, rozpoczęła prace nad pozyskaniem członków Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzys(...)
»

Zadania gmin w zakresie z(...)

W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska zaopatrzenie w ciepło należy do najważniejszych usług energetycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Obowiązki związane z realizacją tego zadania spoczywają, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, właśnie na gminie. Ustawa ta, w artykule 7 ust. 1 punkt 3 wskazuje, że: „...Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ...zaopatrz(...)
»