Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kończą się środki dla fir(...)

Dofinansowanie inwestycji ekologicznych W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” pozostało jeszcze 200 mln zł na dostosowanie infrastruktury małych, średnich i dużych firm do unijnych wymogów ochrony środowiska. Po zakończeniu trzeciej rundy aplikacyjnej budżet Działania 2.4, który wynosił początkowo ponad 800 mln zł, został wstępnie wykorzystany w ok. 75%. Na dofinansowanie zadań przeznaczono 207 mln euro, w tym 15(...)
»

Zagłębie nie tylko kabare(...)

Nauka organizacji i zarządzania wzbogaciła się w ostatnich latach o nowy termin – „klaster”, do tej pory definiowany w biologii, chemii, fizyce, informatyce czy muzyce. Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera w 1990 r(...)
»