Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wciąż wzbudza wiele wątpliwości jako swoiste novum na polskim rynku. Wciąż brak jest wielu informacji, zwłaszcza na temat kolejnych, wchodzących w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami zużytego sprzętu. Jedną z takich zmian, obowiązującą od początku czerwca bieżącego roku, jest wprowadzenie opłaty recyklingowej. Zgodnie z art. 25 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłata recyklingowa stanowi osobną składo(...)
»

Bezprawny „podatek śmieci(...)

Poselska interpelacja może stać się przyczynkiem do zatrzymania nieprawidłowości związanych z naruszaniem przez JST neutralności finansowej swoich systemów gospodarki odpadami komunalnymi. W październiku ubiegłego roku na ręce ministra środowiska wpłynęła interpelacja posła Piotra Uruskiego z PiS (Uruski P,. Interpelacja 7270, sejm.gov.pl) pod znamiennym tytułem: „W sprawie opłat wnoszonych przez mieszkańców na pokrycie kosztów wywozu odpadów, z których gminy u(...)
»