Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

  Strefy oraz obszary ochronne, cz. II Na terenie ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.   W Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.)1, przykładowo wymieniono szereg takich zakazów i ograniczeń. Określony zakaz, nakaz lub ograniczenie nie może mieć charakteru(...)
»

Nowe zadrzewienia przydro(...)

Korzyści wynikające z obecności drzew przy drogach to głównie poprawa retencji wody, przeciwdziałanie wietrznej erozji gleby, ochrona roślin uprawnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z komunikacji drogowej, ocienianie terenu, a także zwiększanie jego turystyczno-wypoczynkowej atrakcyjności. O zadrzewieniach i ich ważnej roli pisał już w XIX w. generał Dezydery Chłapowski z Turwi. Doceniał ich znaczen(...)
»