Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona gatunkowa w Polsc(...)

Po II wojnie światowej wznowienie działalności ochronnej nastąpiło dość szybko. Obowiązywała wtedy jeszcze pierwsza polska Ustawa z 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (DzU nr 31, poz. 274) i to na jej podstawie zostały wydane akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej. Pierwsze powojenne zebranie organizacyjne zostało zwołane w Krakowie 31 marca 1945 r., a 25 sierpnia 1945 r. została powołana Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP), w której skład weszli – dla podkre(...)
»

Odnawianie wodociągów w B(...)

Usytuowanie Belgradu na brzegach rzek Dunaju i Sawy daje mieszkańcom stolicy Serbii i Czarnogóry szereg korzyści z bezpośredniego dostępu do wody tych rzek. Gwałtowny rozwój po II wojnie światowej doprowadził – przez budowę nowego osiedla miejskiego o nazwie Nowy Belgrad –do rozbudowy miasta wzdłuż lewego brzegu Sawy. Rozbudowa miasta na północ przybrała niekontrolowane rozmiary, w wyniku czego w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła kulminacja w formie setek wzniesionych nielegalni(...)
»