Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jest MZK Leżajsk – jest d(...)

Ze Stanisławem Żołyniakiem, prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku, rozmawia Aleksandra Kowalczyk.   Od kiedy i w jaki sposób prowadzą Państwo selektywną zbiórkę odpadów? Selektywne zbieranie rozpoczęto w 1994 r. po zawarciu umowy na odbiór stłuczki szklanej z Hutą Szkła Jarosław.W szkołach na terenie Leżajska zostały ustawione pojemniki o pojemnościV 240 (...)
»

Usuwanie odpadów azbestow(...)

Ilość wyrobów zawierających azbest szacuje się w Polsce na ok. 15,5 mln ton. Zatwierdzony w 2002 r. przez Radę Ministrów Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski zakłada pozbycie się ich do 2032 r. Wynikające stąd wysokie natężenie prac połączone z niewielką wiedzą o szkodliwości azbestu może doprowadzić do sytuacji wykonywania tych prac przez firmy nieuprawnione, bez odpowiedniej kadry i możliwości technicznych. Spowodowałoby to fa(...)
»