Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Drobnoustroje w otoczeniu(...)

W celu stwierdzenia stopnia zanieczyszczenia powietrza i ścieków na terenach oczyszczalni i kompostowni odpadów przeprowadza się rutynowe badania mikrobiologiczne i mikologiczne. Poniżej przedstawiono charakterystykę badanych mikroorganizmów. Bakterie psychrofilne i mezofilne W skład bakterii występujących w powietrzu wchodzą różne rodzaje i gatunki tych mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę ich wymagania temperaturowe, dzielimy je na mezofilne i psychrofilne. Optimum wzro(...)
»

Potencjał odpadów żywnośc(...)

Biogazownie rolnicze są instalacjami produkującymi energię w sposób stabilny i przyjazny środowisku. Ze względu na nieustabilizowane regulacje prawne ich rozwój w ostatnich latach nie był dynamiczny. Mimo tego warunki do budowy i eksploatacji w Polsce są dobre, co wynika w głównej mierze z rozwiniętego rolnictwa oraz coraz silniej rosnącego sektora przetwórstwa żywności, który wytwarza bardzo duże ilości odpadów biodegradowalnych. Aktualnie – poza właściwym wyborem (...)
»