Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Bioasekuracja skutecznym (...)

Na przełomie roku przetoczyła się przez Polskę fala protestów przeciwko upublicznionej przez media decyzji ministra środowiska. Dotyczyła ona przeprowadzenia na terenie kraju wieloobszarowych zbiorowych polowań na dziki, realizowanych niezależnie od polowań już wcześniej zaplanowanych przez Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Z pierwszych danych przedstawionych przez ministra środowiska wynikało, że w sezonie łowieckim 2018/2019 zaplanowano odstrzał ok. 20(...)
»