Firma z Klimatem

wydany w Czysta Energia – 2012-5
  DRUKUJ

Fundacja Nasza Ziemia zainaugurowała program „Firma z Klimatem”, wspierający firmy we wprowadzaniu działań proekologicznych i wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi firm w zakresie szkoleń dla pracowników, wyznaczenie celów redukcji zużycia energii, wody, papieru, animowanie wolontariatu pracowniczego i zaangażowanie firmy w program społeczny (własny lub prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia program Zielona Stopa Filantropa). Efekty, które dane przedsiębiorstwo chce osiągnąć poprzez udział w przedsięwzięciu, są ustalane indywidualnie.
Pierwszym krokiem do zostania „Firmą z Klimatem” jest przeszkolenie pracowników w zakresie zachowań proekologicznych i redukcja zużycia surowców przez przedsiębiorstwo. Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kreowanie odpowiedzialnych względem środowiska postaw firm i pracowników różnych szczebli w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.
 
Kolejnym krokiem jest stworzenie bądź rozwinięcie przez firmę działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Firma będzie mogła zaangażować się poprzez pracę wolontariuszy – pracowników w projekty Fundacji Nasza Ziemia lub innych, w tym lokalnych organizacji z różnych dziedzin – nie tylko związanych z ochroną środowiska. Przykładowe możliwości zaangażowania się w działania Fundacji to: pomoc przy budowie ogrodów przyszkolnych, realizowanych w ramach programu „Ogród – ostoja zwierząt”, oraz udział w projekcie inwentaryzacji stanu czystości polskiego wybrzeża w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku.
Firma powinna realizować plan wdrażania działań zaczynając od siebie. Dlatego też dopiero jako trzeci etap działań w ramach Firmy z Klimatem proponujemy wsparcie działań projektu zewnętrznego lub zaplanowanie autorskich przedsięwzięć, służących np. ochronie środowiska, ale niekoniecznie.
Na tym etapie zachęcamy do zaangażowania się w realizowany przez nas projekt poprawy efektywności energetycznej placówek pomagających dzieciom – Zielona Stopa Filantropa, pomoc przy wyborze odpowiedniego dla firmy projektu lub wsparcie w planowaniu autorskich działań.
 

Co to znaczy być Firmą z Klimatem?

·        być firmą odpowiedzialną względem wszystkich swoich interesariuszy – zarówno pracowników, partnerów, klientów, jak i środowiska,
·        firmą korzystającą z energooszczędnych technologii,
·        firmą starającą się wprowadzać rozwiązania proekologiczne w biurze i w swoich działaniach,
·        firmą traktującą pracowników w sposób życzliwy, uwzględniającą ich potrzeby,
·        dającą pracownikom możliwość rozwoju w różnych dziedzinach.
 

 

 
Marta Kałużyńska, Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus