Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwiązania technologiczn(...)

Doświadczenia inwestorów i użytkowników biogazowni w ostatnich latach jednoznacznie wskazują na potrzebę właściwego doboru rozwiązań technologicznych, które będą się sprawdzały w różnych warunkach pracy biogazowni. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę zmianę kompozycji biomasy kierowanej do fermentacji. Ze względu na uwarunkowania rynkowe (wahania cen i dostępność substratów), każdy powinien się zastanowić nad możliwością przyjęcia innego surowca. Warto więc zwr(...)
»

Programowanie wodociągów (...)

Propozycja zmian uwarunkowań prawnych w planowaniu przestrzennym Po ośmiu miesiącach od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Ministrów przyjęła raport Ministra Gospodarki i Pracy, identyfikujący bariery przeszkadzające w realizacji procesu budowlanego. Stwierdzono w nim brak systemowego podejścia do problematyki gospodarki przestrzennej. Pośrednim wynikiem ocen zawartych w raporcie jest omawiany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zagos(...)
»