Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

OZE i efektywność energet(...)

Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przewidziane na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r., wyznacza przyjęta strategia. W katalogu działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, a także poprawy jakości powietrza, jako jedne z najważniejszych kierunków określono wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywność energetyczną. Działania zmie(...)
»

Pijemy leszczyńską kranów(...)

Z inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Wodnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie 29 listopada br. odbyła się konferencja propagująca picie wody przez mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej. Wydarzenie, które miało miejsce na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zgromadziło ponad 200 uczestników. Honorowym patronatem konferencję objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Inicjatywę wsparło także spore grono znakomitych (...)
»