Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oleje odpadowe i odpady m(...)

Beata B. Kłopotek Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach zostały wydane dwa nowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (DzU nr 192, poz. 1968, weszło w życie 18 września 2004 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (DzU nr 197, poz. 2033, weszło w życie 24 września 2004 r.). (...)
»

Specyficzne aspekty certy(...)

Zjawisko to związane jest ze wzrastającą świadomością indywidualnych odbiorców, jak również firm wdrażających polityki proekologicznych łańcuchów zaopatrzenia i odpowiedzialności społecznej biznesu. Powszechne staje się korzystanie z dobrowolnych instrumentów rynkowych, takich jak systemy certyfikacji. Certyfikaty o światowym zasięgu Na świecie istnieje kilka systemów certyfikacji, łączących gospodarkę leśną z łańcuchem dostaw. Powodują one, że do produkcj(...)
»