Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Zwycięzcy i przegrani Pięć gmin z powiatu dębickiego, zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, otrzymało ponad 40 mln zł z Funduszu Spójności na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Unia Europejska pokryje aż 84% kosztów przedsięwzięć wskazanych we wnioskach i przekazanych Komisji Europejskiej. Największym wygranym jest tu gmina Żyraków, bowiem otrzyma wsparcie w wysokości 14,5 mln zł na budowę kanalizacji w pięciu wsiach. Tuż za nią plasuje się Pilzno (10 mln zł na bu(...)
»

Zaawansowane systemy wspo(...)

W większości nowoczesnych obiektów tworzących infrastrukturę wodno-ściekową standardem są dziś nowoczesne systemy sterowania obejmujące automatyczne urządzenia wykonawcze (pompy, przepustnice, zasuwy), czujniki i przetworniki pomiarowe, sterowniki oraz systemy archiwizacji danych i wizualizacji (SCADA). Obiekty obsługiwane są z dużą precyzją przez wyszkoloną i doświadczoną kadrę, zgodnie z założonymi wytycznymi procesu technologicznego. (...)
»