Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Czy prawo umożliwia racjo(...)

Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba zauważyć, że istotną barierą w tej kwestii może być sposób postrzegania i interpretacji kluczowych zapisów rozporządzenia taryfowego, przyjęty w orzecznictwie rodzimych sądów administracyjnych. Problematyka dotycząca zagospodarowania wód opadowych i roztopowych (zwanych także dalej: deszczówką) ma charakter złożony, ogniskujący się nie tylko wokół problemów prawnych, ale także wokół zagadnień ekonomicznych (prz(...)
»

Czy nowe stadiony zaśmiec(...)

Obiekty sportowe jako zasoby w przestrzeni miejskiej Masowe imprezy o skali międzynarodowej, organizowane cyklicznie w różnych miejscach na świecie niosą ze sobą ogromny potencjał oddziaływania. Wpływają one zarówno na gospodarkę danego regionu, jak i na lokalne środowisko przyrodnicze oraz relacje społeczne mieszkańców obszaru, na którym się odbywają. Należy podkreślić, że przygotowania do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, igrzysk olimpijskich, światowych wystaw EXP(...)
»