Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architekt spójnych przeob(...)

Rolą architekta krajobrazu lub ogrodnika jest postrzeganie otoczenia jako miejsca upragnionych metamorfoz. Jedni oczekują przestrzeni tajemniczej, kontemplacyjnej, a drudzy bardziej dostępnej, pełnej pod względem struktury, integrującej elementy w ponadczasową mozaikę architektoniczno-krajobrazową. W przypadku wariacji przestrzennych architekta krajobrazu Giuseppe Lunardiniego łącznikiem między naturą a architekturą zawsze jest sztuka. Dlatego używa on wyjątkowych (...)
»

Stan techniczny oraz zada(...)

W rozwiązywaniu i eksploatacji współczesnych systemów sieci kanalizacyjnych o przepływie grawitacyjnym szczególne znaczenie ma stosowanie prefabrykowanych studzienek rewizyjnych, sieciowych przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych oraz obiektów pozwalających na zagospodarowanie wód deszczowych w zlewni. Podstawowym obiektem każdej sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza o przepływie grawitacyjnym, są studzienki rewizyjne. Tradycyjne rozwiązania z komorami połącz(...)
»