Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Realizacja zakładu Cz. II(...)

Realizując prace budowlane w gospodarce odpadami ze względu na specyficzne warunki eksploatacyjne oraz biorąc pod uwagę konieczność niezawodnego i bez zbędnych przestojów świadczenia usług w tym zakresie, duży nacisk należy kłaść na jakość zastosowanych materiałów oraz staranność wykonywanych prac. Każdy element składowy budowli lub budynku winien posiadać odpowiednie dopuszczenie i oznakowanie znakiem CE lub B lub deklarację zgodności producenta, dopuszczającymi do stosowani(...)
»