Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeróbka wielkogabarytow(...)

Problemy postępowania z wielkogabarytowymi odpadami od całkiem niedawna traktowane są w Rosji jako oddzielna kwestia. Duże miasta, w których brakuje miejsca na deponowania odpadów, a do istniejących transport zajmuje sporo czasu ze względu na odległości, zaczynają dyktować swoje warunki w sferze postępowania z odpadami. Z kolei wielkogabarytowe przedmioty, utraciw(...)
»

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»