Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Póki co wielka niewiadoma(...)

Debata nad kształtem zmian w prawodawstwie unijnym, określającym ramy dla produkcji i wykorzystania biopaliw w transporcie w perspektywie 2020 r., ciągle trwa. Po ubiegłorocznej publikacji przez KE wniosku legislacyjnego w tej sprawie na dobre rozgorzała dyskusja na forum Rady UE i PE. Przewodząca w UE do lipca br. Irlandia kilkukrotnie przedkładała państwom członkowskim różne rozwiązania modyfikujące pierwotną koncepcję zmian, zaproponowaną przez Komisję. W poszczególnych komisjach(...)
»

Na razie bez echa(...)

Jakie najważniejsze wnioski dla przedsiębiorstw wod-kan i dla samorządów można sformułować po ubiegłorocznym Kongresie Wodociągowców Polskich? Kongres był przede wszystkim spotkaniem branżowców, pracowników nauki oraz władz państwowych i samorządowych w celu wspólnego określenia dalszych możliwości rozwoju branży i podsumowania dotychczasowych dokonań w zakresie realizacji zobowiązań zawartyc(...)
»