Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Tygrysy zamieszkają w bydgoskim zoo Ogród Zoologiczny w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy zyska nową atrakcję – wybieg dla tygrysów. Ekspozycja składać się będzie z dwóchbezpośrednio sąsiadujących ze sobą wybiegów dla zwierząt. Inwestor planuje budowę parterowego budynku inwentarskiego, parterowego budynku dla zwiedzających wraz ze schodami zewnętrznymi i tarasem widokowym na poziomie poddasza, umożliwiającym obserwację zwierząt prz(...)
»

Organizacje odzysku(...)

Organizacje odzysku zaczęły powstawać na początku 2002 r. mocą Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 22 czerwca 2001 r. nr 63, poz. 639). Przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązki wynikające z tej ustawy samodzielnie bądź przekazać je do wykonania organizacji odzysku, na której spoczywa zapewnienie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów (...)
»