Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za szkod(...)

Do końca kwietnia 2007 r. do prawa polskiego powinny zostać wdrożone postanowienia dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Istniejące już instytucje odpowiedzialności prawnej wiążącej się z realizacją celów ochrony środowiska są w prawie polskim stosunkowo rozbudowane, jednakże wdrożenie postanowień dyrektywy istotnie uzupełni regulacje prawa wewnętrznego, dotyczące zapob(...)
»

Kalendarz wydarzeń(...)

1-3.03.2011, Kielce XIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX Organizator: Targi Kielce Info: 41 3651222, enex@targikielce.pl, www.targikielce.pl   3.03.2011, Warszawa Konferencja „Nowy gaz dla Polski – shale, tight, coal” Organizator: S.C. Consulting, Warszawa Info: 22 7406780(...)
»