Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Hydroliza termiczna Cambi(...)

Rezultatem wprowadzania nowych, zaawansowanych technologii do oczyszczania ścieków jest powstawanie znacznych ilości osadów nadmiernych, które niejednokrotnie sprawiają kłopot eksploatatorom oczyszczalni. Obecnie wyzwaniem staje się prowadzenie gospodarki osadowej, tak by maksymalnie zmniejszyć ich ilość i jednocześnie uzyskać dobry jakościowo produkt. Osady stanowią wielofazowe, polidyspersyjne układy, w których ciecz osadowa stanowi fazę rozpraszającą, a cząstki ciał st(...)
»

Samorządowe dziury w ziem(...)

Samorządowe dziury w ziemi coraz tańsze Podziemne kanały technologiczne, gdzie kilometrami, dziesiątkami, setkami kilometrów ciągną się przewody, kable i instalacje to jedno z istotniejszych i stałych źródeł dochodu dla samorządów. Zgodnie z prawem (ustawa Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych), lokalne władze budują je lub zezwalają na ich budowę. Jednak mimo to mogą stracić pieniądze za ich późniejsze udostępnianie. Kanał techno(...)
»