Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. „Kto pyta nie błądzi”. Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum. Czy można przerwać dostawę wody bez zachowania przepisów art. 8 ustawy dla przemysłowego odbiorcy wody zaleg(...)
»

(...)

Za nami dwa rekordowo upalne miesiące. Maj i czerwiec 2018 r. przeszły już do historii jako jedne z najbardziej suchych okresów w ostatnich latach. Firmy wodociągowe apelowały o racjonalne korzystanie z wody, notując jej rekordowe zużycie. Jednocześnie nie oszczędzały nas gwałtowne ulewy. W Łodzi jedna z nich spowodowała wielomilionowe straty. Czy jesteśmy przygotowani do tak ekstremalnych zjawisk pogodowych, które – jakże często – pociągają za sobą awarie i konieczność podjęcia szy(...)
»