Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Biogospodarka o obiegu za(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na dość powszechnie uznawanym diagramie opracowanym przez Ellen MacArthur Foundation1. Mówi on o istnieniu dwóch cykli: biologicznym (obejmującym surowce odnawialne) oraz technicznym (obejmującym surowce nieodnawialne). Do cyklu biologicznego zaliczać będziemy działania spełniające dwa warunki - będą posiadały walor cyrkularności oraz dotyczyć będą zasobów odnawialnych - biomasy. Waloru cyrkularności poszukiwać trzeba w definicji (...)
»

Ozon troposferyczny w Poz(...)

Ozon jest gazem nietrwałym, działającym silnie utleniająco, o charakterystycznym „świeżym” zapachu. Występuje w górnych warstwach stratosfery, gdzie stanowi ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Przy powierzchni Ziemi jego obecność jest jednak niepożądana. W troposferze powstaje głównie w wyniku oddziaływania promieniowania UV z zanieczyszczeniami przemysłowymi i z silników spalinowych. Ozon troposferyczny uważany jest obecnie za jedno z ważniejszych zanieczysz(...)
»