Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Rośliny mało znane. Tawul(...)

Tawulce (Stephanandra) należą do rodziny różowatych (Rosaceae). Są roślinami niskimi. Znane są cztery gatunki tych krzewów występujące we wschodniej Azji. W naszych ogrodach botanicznych, a rzadko na miejskich terenach zieleni, uprawiane są dwa gatunki. Warte są jednak większego rozpowszechnienia. Opis gatunków Tawulec pogięty (Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel) naturalnie występuje w Japonii, na wyspach Kiusziu i Hondo, oraz w południow(...)
»

Jak sprostać wyższym pozi(...)

Ustalanie ambitnych poziomów recyklingu na nic się nie zda, jeśli obowiązek ich realizacji spadnie jedynie na RIPOK-i i zakłady przetwarzania odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych do 2020 r. poziom odzysku ma osiągnąć 50%, a w przypadku materiałów budowlanych 70%. Z kolei założenia unijne mówią o systema(...)
»