Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Bezcenna inspiracja (...)

Projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego JST na rzecz poprawy jakości usług publicznych” umożliwił stworzenie systemu edukacji dla osób dorosłych. Okazał się on sprawną i skuteczną metodą dzielenia się doświadczeniami oraz tworzenia procesu wzajemnego uczenia się i przyniósł korzyści samorządowcom zarówno z Polski, jak i z Norwegii. W trakcie spotkania podsumowującego w Warszawie w dniach 21-22 marca br., w którym wzięło udział 2(...)
»

Partycypacja czy uczestni(...)

Konieczność uwzględnienia partycypacji społeczności lokalnych w przedsięwzięciach związanych z gospodarowaniem przestrzenią publiczną i jej kształtowaniem jest we współczesnych czasach oczywista. W myśl obowiązujących zasad kształtowania przestrzeni publicznej i kreowania przestrzeni społecznej w mieście uwzględnienie uczestnictwa społeczności lokalnej w procesie projektowym jest wskazane dlatego, że wspomaga proces identyfikacji z miejscem. Jest to warunek przeciwd(...)
»