Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Górnictwo miejskie(...)

  W dobie maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów oraz wciąż ubożejących zasobów ziemi należy opracować system zamienny, który umożliwi czerpanie korzyści z surowców, takich jak metale ziem rzadkich. Możliwości takie stwarza urban mining, czyli górnictwo miejskie. Górnictwo (kopalnictwo) to dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesi(...)
»

Od redakcji(...)

Mija kolejny rok, ważny ze względu na zmiany, które zaplanowane i wypracowane teraz, zadziałają i zaprocentują w roku następnym. W czerwcu większość głosujących Polaków wyraziła zgodę, aby nasz kraj od maja przyszłego roku czerpał zyski i ponosił koszty uczestnictwa w najpopularniejszej na kontynencie europejskim organizacji polityczno-gospodarczej. Czas pokaże, czy w związku z tym więcej pieniędzy uda się uzyskać, czy raczej będziemy musieli dopłacać do unijn(...)
»