Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Apel w sprawie infrastruk(...)

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zwróciła się do władz państwowych z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu usprawnienie i wdrożenie programu rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce. Starzejące się, mało wydajne i nieekologiczne moce wytwórcze, słabo rozbudowana sieć przesyłowa i dystrybucyjna oraz scentralizowany system wytwarzania en(...)
»

Gmina w procesie inwestyc(...)

Na marginesie dyskusji towarzyszącej wyłanianiu samorządu zawodowego inżynierów sanitarnych Ziemowit Suligowski Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środowiska czynnych zawodowo inżynierów sanitarnych. Ef(...)
»