Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejsce elektrociepłowni (...)

Istotnym problemem polskiego rynku energii jest zapewnienie elektrociepłowniom miejsca w jego strukturach. W obowiązujących rozwiązaniach prawnych nie zostały określone cele i zagrożenia, jakie zliberalizowany handel energią stwarza gospodarce skojarzonej. Zwiększenie progowej wartości sprawności przemiany energii chemicznej paliwa powoduje, że praktycznie każda z elektrociepłowni w Polsce stanie się, niejako z konieczności, uczestnikiem segmentu Rynku Bilansującego (RB). Anal(...)
»

Kolejne propozycje do pro(...)

Mimo że nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (P.e.) jest już niemal ukończona, projekt noweli wymaga wielu zmian, aby rynek energetyki regulowany był stabilnymi i przejrzystymi przepisami. PIGEO po raz kolejny zaproponowało korzystne dla sektora energetyki odnawialnej rozwiązania prawne, które przedłożono Andrzejowi Czerwińskiemu, przewodniczącemu podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy P.e. oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmow(...)
»