Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania starosty i marsza(...)

Zmieniony podział kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej w wielu sprawach związanych z ochroną środowiska powoduje szereg wątpliwości. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przeniesienia części kompetencji, leżących dotychczas w gestii wojewody, na marszałka województwa, i obejmują regulacje wynikające z kilku ustaw oraz modyfikują zakres uprawnień innych organów. (...)
»

E-mobilność w Europie(...)

Zakładana dynamika wzrostu liczby pojazdów elektrycznych na świecie może przyprawić o zawrót głowy. Obecnie po drogach świata porusza się już 1,2 mln aut tego typu. A rynek ten wciąż rośnie. W czołówce europejskich krajów są Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia. W każdym z nich zainstalowano już po kilka tysięcy punktów ładowania, natomiast liczba samochodów elektrycznych waha od 80 tys. do 150 tys. W Po(...)
»