Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polskie technologie w MEW(...)

  Jak podaje poradnik „Małe elektrownie wodne” pod redakcją Mariana Hoffmana, w okresie powojennym zdewastowano wiele obiektów hydrotechnicznych. Sporo też aktualnie wymaga modernizacji. W dalszym ciągu w Polsce nie potrafimy wykorzystać dużego potencjału energetycznego cieków. Wg różnych danych, moce jakie zapewniałyby obiekty o spadku min. od 1,50 m i przepływach od 0,1 do 100 m3/s, szacowane są na 600-1(...)
»

Osady z biologicznego usu(...)

Celem każdej metody obróbki osadu jest jego stabilizacja i unieszkodliwienie związków patogennych, zagęszczenie suchej masy osadu i redukcja zawartości nieosadzającej się zawiesiny w filtracie powracającym do głównego ciągu procesu oczyszczania ścieków. W instalacjach biologicznego usuwania biogenów dodatkowo obowiązuje wymóg zapewnienia relatywnie niskiej zawartości biogenów w filtracie. Taki stan rzeczy osiągany jest na różne sposoby. Zarządzanie osadem nadmiernym przed etapem (...)
»