Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mazowsze postawiło na roz(...)

Jak tworzyć inteligentne miasta? Jakie są możliwości dofinansowania projektów miejskich? Na co zwrócić uwagę, realizując działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego? Jak bezpiecznie wdrażać e-usługi oraz jak rozwijać mobilność miejską? O tego typu kwestiach rozmawiano podczas VII Forum Rozwoju Mazowsza. Tegoroczna, siódma edycja Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowanego 16-17 listopada przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, to kilkad(...)
»

Od redakcji(...)

Prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca zrobi się małe zamieszanie w urzędach marszałkowskich. Powodem tego będzie konieczność składania przez przedsiębiorców – do 31 marca każdego roku – (wskazanych w ustawie) sprawozdań z realizacji ustawowych obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem opakowań oraz produktów. Nikt nie lubi wypełniać zawiłych formularzy. Te ponadto mogą sprawiać trochę problemów interpretacyjnych. Redakcja pragnie przyjść z pomocą tym, którzy na wypełnien(...)
»