Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System ZSEE „trzeszczy w (...)

O tym czy można i ewentualnie, w jaki sposób, uszczelnić i usprawnić system zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mówiono 11 kwietnia br. w Warszawie.   Coroczna konferencja „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”zorganizowana przez Abrys zgromadziła ponad 120 uczestników.   Szara strefa Główny Urząd Statystyczny szacuje(...)
»

SBR – rozwiązanie dla gmi(...)

Zgodnie z KPOŚK, do końca 2015 r. wszystkie aglomeracje – wiejskie i miejskie – powyżej 2 000 RLM powinny być wyposażone w systemy kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych. Według najnowszych danych GUS od 1991 do 2010 r. procent ludności miast korzystających z oczyszczalni ścieków wzrósł z 55,6% do 88,6, natomiast ilość oczyszczalni ścieków obsługujących tereny wiejskie zwiększyła się w latach 1995-2010 z 433 do 2341. Pomimo tak dynami(...)
»