Departament Energii Odnawialnej uważa nas za lobbystów

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

Z Tomaszem Podgajniakiem, wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska

Energy-mix jako panaceum dla naszej gospodarki to często stawiana teza, ale wiemy, że większość technologii nie broni się rynkowo. Potrzebny jest system wsparcia. System wsparcia OZE ma swoje początki w okresie, kiedy sprawował Pan funkcję ministra środowiska. Czy ten proponowany w ustawie o OZE idzie w dobrym kierunku?
Rozważając w 2004 r., gdy tworzyliśmy koncepcję rozwoju odnawialnych źródeł energii, możliwe do zastosowania mechanizmy wsparcia OZE, które nie były i nadal nie są jeszcze w stanie konkurować na wolnym rynku energii (abstrahując od kwestii, czy krajowy oligopol energetyczny – cztery duże, kontrolowane przez Skarb Państwa tzw. Grupy Energetyc [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus