O hydroenergii na RENEXPO

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

  „Dziś i jutro energetyki wodnej Polsce i w Unii Europejskiej” – pod takim hasłem odbyła się 18 października br. konferencja towarzysząca Targom RENEXPO, zorganizowana przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN), firmę REECO oraz Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

W imieniu organizatorów uczestników konferencji przywitali Janusz Herder, prezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych oraz prof. Jarosław Mikielewicz, dyrektor IMP PAN.
W ramach dwóch sesji zaplanowano prezentację prac studialnych dotyczących stanu sektora energetyki wodnej w krajach Unii Europejskiej, inwentaryzacji piętrzeń do ewentualnego wykorzystania przez małe elektrownie wodne w Polsce, a także omówienie kolejnego projektu ustawy o OZE. Burzliwą debatę w tej ostatniej sprawie zainicjowało wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Łukasza Tomaszewskiego (fot.). Przebieg dyskusji dość dobrze odzwierciedlał stan najwyższego zaniepokojenia o przyszłość energetyki w wodnej w Polsce w świetle istniejących uwarunkowań proceduralnych i planowanych zmian legislacyjnych. Część wystąpień dotyczyła spraw niezwiązanych z ustawą o OZE, w tym rosnących wymagań środowiskowych i planów wprowadzenia opłat za użytkowanie wody przez elektrownie wodne. Niestety, na sali zabrakło zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, którzy byli adresatami tych wypowiedzi.
Sesje popołudniowe poświęcone zostały zagadnieniom technicznym, w tym kwestiom optymalizacji pracy elektrowni, metodyce badań kształtu zbiorników wodnych oraz projektowaniu turbin rurowych dla małych elektrowni wodnych. Gościem specjalnym konferencji był dr inż. Juliusz Kirejczyk, były pracownik IMP PAN, później związany z największymi dostawcami wyposażenia elektromechanicznego elektrowni wodnych. Wystąpienie tego gościa miało związek z narastającą świadomością zmniejszających się zasobów mocy regulacyjnej i interwencyjnej w polskim systemie elektroenergetycznym i dotyczyło elektrowni pompowych z hydrozespołami o regulowanej szybkości obrotowej.
W konferencji wzięły udział 42 osoby – w tym przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, dostawców wyposażenia i usług, instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Wygłoszono 13 referatów.
Organizacja konferencji okazała się możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez spółkę Elektrownie Wodne, wchodzącą w skład koncernu ENEA, oraz niemiecką spółkę Procom.
(js)
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus