I Konferencja i Targi Offshore zakończone

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

 Impreza została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej w dniach 10-11 września w Sopocie. Wzięło w niej udział ok. 250 osób – deweloperów, inwestorów, producentów podzespołów czy przedstawicieli sektora dystrybucji energii, a także stowarzyszeń branżowych oraz środowisk naukowych.

Na targach zaprezentowało się dziewięć firm, m.in. stocznia Crist z Gdańska, Energomontaż Północ Gdynia i Siemens.
Organizowane przez nas Konferencja i Targi Offshore to pierwsze w Polsce tak duże wydarzenie w całości poświęcone morskiej energetyce wiatrowej – powiedział Krzysztof Prasałek, prezes PSEW. – Energetyka wiatrowa offshore ma na polskim obszarze Bałtyku bardzo duży potencjał. Jeśli dobrze wykorzystamy naszą szansę, to Polska może być jednym z liderów i eksporterów technologii i usług w tej branży.
Podczas 11 paneli eksperci wygłosili 34 referaty, przedstawiając obraz morskiej energetyki wiatrowej (MEW). W pierwszym dniu prelekcje dotyczyły perspektyw rozwoju MEW w Polsce oraz w Europie. W panelu „Morska Energetyka wiatrowa w Europie” Anne-Bénédicte Genachte z Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przekonywała, że europejski rynek morskiej energetyki wiatrowej staje się nie tylko coraz bardziej dojrzały, ale również coraz bardziej konkurencyjny – a co najważniejsze – jest na nim miejsce dla Polski. Ruta Baltause z Komisji Europejskiej omówiła miejsce branży offshore w europejskiej polityce energetycznej i krajowych planach działania. Następnie w panelu „Morska energetyka wiatrowa w Polsce” swoje przemawiali: Maciej Stryjecki z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Henryk Majchrzak z PSE-Operator, Enrique Álvarez-Uría Berros z EDPR oraz Artur Zdybicki z Polenergii. Ich wystąpienia dotyczyły m.in. podstawowych barier w rozwoju offshore w Polsce, miejsca MFW w polityce rządu oraz dotychczasowych doświadczeń w przygotowaniu inwestycji. Panel wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników, głównie z uwagi na wystąpienie H. Majchrzaka, prezesa PSE-Operator, który omówił planowane inwestycje sieciowe i wynikające z nich możliwości przyłączenia farm offshore w Polsce do 2025 r.
W drugim dniu przedstawiono m.in. uwarunkowania prawne, wymogi środowiskowe, mechanizmy finansowania, najnowsze rozwiązaniom technologiczne, światowe i europejskie trendy, prognozy rozwoju branży, a także studia przypadku, pokazujące doświadczenia w zakresie inwestycji. Mariusz Radziszewski z MG przedstawił miejsce branży offshore w polityce energetycznej Polski i Krajowym planie działań. Cennym głosem był wykład prof. Zbigniewa Lubośny oraz dr Jacka Klucznika z Politechniki Gdańskiej, dotyczący MFW w systemie elektroenergetycznym.
Wydarzenie to stanowiło nie tylko odpowiedź na zainteresowanie przedsiębiorców branżą offshore. Był to także swoisty apel środowiska do polityków o jak najszybszą likwidację barier rozwoju tego sektora, szczególnie w kontekście prac nad nową ustawą o OZE.
W żadnym kraju morska energetyka wiatrowa nie rozwinęła się jeszcze bez wsparcia rządu. Obyśmy za dziesięć lat nie narzekali, że na tym biznesie zarobił ktoś inny. Byłoby szkoda, zwłaszcza że w produkcji stoczniowej i metalurgicznej mamy naprawdę ogromne doświadczenie powiedział Bogdan Gutkowski, prezes PTMEW.
(kł)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus