EuroPower – już za nami!

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

 W ciągu dwóch dni konferencji 67 prelegentów dyskutowało m.in.orozwoju sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych oraz możliwości i wyzwań 

stojących przed rynkiem gazu w Polsce. Dodatkowo uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat szeroko rozumianych inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a także zmian w regulacjach i prawie energetycznym oraz gazowym. W konferencji uczestniczyło blisko 350 osób: przedstawiciele administracji publicznej, kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy koncernów, grup paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych, jak również firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Konferencja organizowana przez MM Conferences odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 listopada br.
Konferencję otworzył dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Programowej EuroPower. Dobrą tradycją kongresu jest to, iż rozmawiamy o najistotniejszych problemach polskiej elektroenergetyki, myśląc o przyszłości polskiej gospodarki i jej rozwoju – powiedział. Ponadto odniósł się do kwestii związanych z konsekwencjami pakietu klimatycznego. – Z jednej strony konsekwencją pakietu będzie substytucja niektórych nośników energii, z drugiej strony potężny wzrost kosztów produkcji energii – dodał.
Wydarzenie było szczególną okazją do debaty związanej z liberalizacją rynku gazowego
w Polsce, w której udział wzięła, m.in. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. – Kwestie związane z uwolnieniem cen są tylko jednym
z elementów i w naszej ocenie wcale nie pierwszym, który powinien wchodzić w grę. Nawet
w scenariuszu etapowego uwalniania Urząd sugeruje rozważenie wprowadzenia tzw. unbundlingu, czyli rozdzielenia części hurtowej i detalicznej w spółce PGNiG po to, żeby w przyszłości zapobiec ewentualnym praktykom zaniżania marży, by księgowo i organizacyjnie te kwestie były rozwiązane w drodze funkcjonalnego rozdziału. Następnym etapem, w naszej ocenie, powinno być wykreowanie rynku hurtowego z realną ceną i dopiero potem winien nastąpić kolejny etap stopniowego uwolnienia cen –
powiedziała.
Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wskazał z kolei na konieczność uruchomienia giełdy w celu efektywnego zliberalizowania rynku gazu. Woszczyk dostrzega także konieczność wprowadzenia dodatkowych obowiązków regulacyjnych, m.in. zobowiązywania przedsiębiorstw o znaczącej sile rynkowej do pełnienia określonych funkcji na rynku giełdowym, zobowiązanie podmiotu do większej przejrzystości w zakresie informacji oraz wymuszenia standaryzacji pewnych umów oferowanych przez ten podmiot na rynku. Ponadto należy zmierzyć się z transferem klauzuli na stronę popytową, czyli klienta, a także zagwarantować swobodę kontraktową konsumentom. Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG, odniosła się natomiast do podpisanego z Gazpromem aneksu do kontraktu jamalskiego.
(am)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus