Biogaz raz jeszcze

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

 V edycja konferencji „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” odbyła się 25 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie stanowiło odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej, przewidującą co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 r.

W konferencji uczestniczyli przede wszystkim inwestorzy. W tym roku było ich aż 140, z przedsiębiorstw prywatnych oraz zakładów komunalnych i samorządów lokalnych, które chcą włączyć biogaz do swojego bilansu energetycznego. Spotkanie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności. Wykładowcy (praktycy) przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.
Tematyka biogazowa cieszy się zainteresowaniem zarówno uczestników – stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw – jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Spotkanie stanowiło przede wszystkim forum wymiany doświadczeń dla podmiotów związanych z biogazem oraz wszystkich zainteresowanych tą branżą.
O funkcjonowaniu biogazowni rolniczych w świetle projektu ustawy o energii odnawialnej mówił Maciej Kapalski, główny specjalista z Departamentu Energii Odnawialnej z Ministerstwa Gospodarki. Na temat aspektów technologicznych i społecznych inwestycji biogazowej w Bioelektrowni Rzędów wypowiadał się Wojciech Łukaszek z firmy Ekoenergia. Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku przedstawiła Magdalena Papajewska z firmy Biogaz Zeneris. Referat na temat poprawy efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach wygłosił Tomasz Tłustochowicz, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży firmy CLIMBEX. Iwona Sajewska z Metropolis Doradztwo Gospodarcze omówiła zewnętrzne źródła finansowania inwestycji biogazowych. Biogazowe agregaty kogeneracyjne zaprezentował Jarosław Łukowski (H. Cegielski, Poznań). Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox® przedstawił Tomasz Majewski (Separator). O audycie technologicznym w projektach biogazowych opowiedział Maciej Gołębiewski z Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne. Uwarunkowania technologiczne wtłaczania biometanu do sieci przeanalizował Wacław Bilnicki, dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia. Możliwości zastosowania biogazu w transporcie – Projekt BIOMASTER – przybliżył dr inż. Radosław Pomykała, koordynator Projektu BIOMASTER w Polsce. Maria Dobrowolska z Krajowej Agencji Poszanowania Energii mówiła na temat GreenGasGrids – Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączanie biogazu do sieci dystrybucji.
Pozytywne sygnały płynące ze strony uczestników i sponsorów konferencji po raz kolejny potwierdziły potrzebę organizacji tego typu spotkań, stanowiących platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami.
(mw)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus