Z kraju

wydany w Czysta Energia – 2012-12
  DRUKUJ

 

Białe certyfikaty
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 25 października br. przedstawiciele URE zaprezentowali system białych certyfikatów, który ma funkcjonować w Polsce od 1 stycznia 2013 r.
Podczas spotkania zaprezentowali schemat funkcjonowania systemu w kontekście wsparcia efektywności energetycznej. Omawiając charakter i funkcje białych certyfikatów podkreślili, iż świadectwa efektywności energetycznej nie są jedynie potwierdzeniem zadeklarowanej oszczędności energii, ale stanowią również nośnik wartości ekonomicznej. Uwagę poświęcono szczegółowemu przedstawieniu warunków, możliwości i procedury pozyskania świadectw przez przedsiębiorstwa, wymieniając następujące etapy: zrealizowanie lub zadeklarowanie zrealizowania przedsięwzięcia efektywnościowego, przystąpienie do przetargu organizowanego przez prezesa URE, wygrana w przetargu oraz wystąpienie do prezesa URE z wnioskiem o wydanie białego certyfikatu. Omówiono także kategorie i rodzaje przedsięwzięć, kwalifikujących się do systemu białych certyfikatów wskazując na działania służące zwiększeniu oszczędności energii przez: odbiorców końcowych, urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Agregat na złoto
Firma Horus-Energia z Sulejówka 20 listopada br. otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Biogazowy agregat kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B. Agregat ten został zaprojektowany z myślą o mikrobiogazowniach. Wręczenie medalu nastąpiło podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012.
Zdrowe podejście
W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi została oddana do użytku instalacja fotowoltaiczna, która zapewni placówce prąd dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla całego projektu o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi – II etap” wyniosło 2 mln 644 tys. zł, przy wartości projektu 3 mln 443 tys. zł. Różnica została pokryta z budżetu woj. łódzkiego. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej zdecydowanie zmniejszą się koszty funkcjonowania szpitala.
Cities on Power
Celem projektu „Cities on Power” jest zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych miast. W ramach projektu Warszawa wspólnie z trzema europejskimi partnerami opracowuje modelowe rozwiązania wykorzystywania energii odnawialnej w rozwoju miasta.
7 listopada br. w Turynie odbyła się konferencja podsumowująca półmetek tej inicjatywy. Magdalena Zowsik, koordynatorka merytoryczna projektu, przedstawiła aktualny stan zaawansowania prac oraz politykę Warszawy w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Marco Bacchini z prowincji Rawenna zaprezentował wyniki prowadzonych od lutego pomiarów w budynkach publicznych w Warszawie, Klagenfurcie i Turynie, a Markus Biberacher z Research Studio Austria omówił koncepcję kalkulatora energetycznego, który w oparciu o mapę słoneczną i geotermalną będzie szacował możliwą produkcję energii z odnawialnych źródeł. Dzięki temu narzędziu mieszkańcy Warszawy i pozostałych miast i regionów partnerskich będą mogli oszacować opłacalność inwestycji w instalacje słoneczne i pompy ciepła. Silvio de Nigris, kierownik Biura ds. Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w prowincji Turyn, przedstawił wyniki wydanego właśnie raportu energetycznego. Zgodnie z jego konkluzjami, zużycie energii w prowincji Turyn w ciągu ostatnich 10 lat spadło o 16%, natomiast udział energii odnawialnej wzrósł o 3% i wynosi obecnie 10% (udziału w zużyciu energii finalnej). Najbardziej popularnym odnawialnym źródłem energii jest spalana w domowych kotłowniach biomasa. Na drugim miejscu są elektrownie wodne, a na trzecim – energia słoneczna.
Kotłownia na biomasę
W październiku br. firma z branży metalowej Expom z Kurzętnik zakończyła inwestycję związaną z budową nowej kotłowni na biomasę i wymianą starego systemu grzewczego na nowy. Realizacja zadania kosztowała ponad 380 tys. zł, a środki na ten cel w całości pochodziły z budżetu spółki.
Modernizacja odbyła się w trzech etapach. Pierwszy etap obejmował wymianę instalacji w halach produkcyjnych pierwszej i drugiej oraz demontaż jednego ze starych kotłów grzewczych. W to miejsce zaprojektowano i zainstalowano nowy kocioł na biomasę o mocy 350 kW. W drugim etapie prac zdemontowano stary system grzewczy w dwóch najbardziej niedogrzewanych poprzednio halach, trzeciej oraz czwartej, a także w pomieszczeniach socjalnych. Zamontowano 23 nowoczesne nagrzewnice o mocy 30 kW każda. Ostatni etap obejmował wpięcie w nowoczesny centralny system grzewczy budynku biurowca wraz z montażem drugiego kotła o mocy 500 kW. Zamontowano kocioł tłokowo-miałowy, przystosowany do spalania w procesie ciągłym, w którym paliwo podawane jest sterownikiem w zależności od zapotrzebowania na energię. Sprawność energetyczna jest bardzo wysoka – przekracza 80%.
Dwie jednostki grzewcze o łącznej mocy 850 kW okazały się wyzwaniem dla systemu odprowadzania spalin. W celu zwiększenia przepustowości ciągów kominowych przebudowano także ten element kotłowni – zamontowano dodatkową wentylację oraz zastąpiono ciąg poziomy wpięciem bezpośrednio w komin główny.
2 x 2,5 MW
W okolicach Góry Kościernickiej w gm. Białogard (woj. zachodniopomorskie) trwa budowa zespołu elektrowni wiatrowych. Inwestycja będzie składała się z dwóch turbin o mocy 2,5 MW każda. Według harmonogramu działań prąd popłynie do sieci już w pierwszym kwartale 2013 r. Inwestorem jest firma Contino Białogard, należąca do Contino Wind Group. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Szkoła pasywna  
W Budzowie (gm. Stoszowice) ruszyła pierwsza w Polsce placówka edukacyjna w standardzie budownictwa pasywnego. Jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 836 m2 zapewni miejsce do nauki 170 uczniom. Wyjątkową energooszczędność gwarantuje architektura budynku, zapewniająca m.in. maksymalne oświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym, system wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperatory, energooszczędne okna) oraz ocieplenie budynku solidną warstwą srebrnoszarego styropianu.
Ogrzanie nowoczesnej szkoły w Budzowie to rocznie wydatek ok. 1000 zł (dla porównania: takiej samej wielkości tradycyjny budynek, ogrzewany najpopularniejszym paliwem – olejem opałowym lub gazem – zużywałby opału za ok. 40 – 50 tys. zł rocznie). Placówka kosztowała 3,4 mln zł i była droższa od tradycyjnego budynku o ok. 15%. Jeśli jednak przyjmie się, że ceny paliw są stałe, to dodatkowe pół miliona złotych na inwestycję zwraca się po 11 latach. Ceny energii jednak stale rosną – np. gaz w ciągu trzech lat podrożał niemal o 50% – dlatego koszty na inwestycję pasywną mogą zwrócić się już po sześciu latach, przy założeniu podobnego wzrostu cen energii w najbliższych latach.
Trafoplatforma
Farma wiatrowa Borkum Riffgrund zajmie powierzchnię 35 km2. Znajdzie się tam ponad 80 wiatraków. Trafoplatforma, która jest jej częścią, ma za zadanie gromadzić prąd z farmy i przekazywać na ląd. – Ciekawostką jest to, iż do tej pory trafoplatformy były produkowane w Polsce tylko w częściach (dwóch lub trzech). Nasza jest największą trafostacją zbudowaną w całości – wyjaśniłMarcin Garus, dyrektor chojnickiego oddziału Stoczni Gdańskiej.
Prace nad projektem rozpoczęły się w marcu br. w Chojnicach. Tam zostały prefabrykowane mniejsze elementy. Kolejne etapy prac miały miejsce w Gdańsku. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu elementy zostały scalone najpierw w poszczególne pokłady, a następnie w kompletną konstrukcję. – To dowód na to, że działając razem, oddział w Chojnicach i Stocznia Gdańsk, potrafimy realizować projekty z sukcesem – powiedział Jarosław Łasiński, wiceprezes SG.
Trafplatforma przypomina stalowy budynek o długości 38,5 m, szerokości 16,6 m i wysokości prawie 27 m, co odpowiada kilkupiętrowemu budynkowi mieszkalnemu. Waży 850 ton i jest największą tego typu konstrukcją wybudowaną w Polsce. Jest to kolejny owoc kooperacji Stoczni Gdańsk i jej chojnickiego oddziału. Uroczyste przekazanie konstrukcji stalowej miało miejsce 15 listopada br.
 

Na podstawie: www.um.warszawa.pl, www.lodzkie.pl, www.wzp.pl, www.gdanskshipyard.pl, www.ure.gov.pl oraz informacji prasowych opracowała Magdalena Lipiecka
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus