Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Słona zima dla zieleni mi(...)

Śnieżna i mroźna zima ma swoje uroki, ale też swoje konsekwencje. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wymaga usuwania śniegu, gołoledzi oraz zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej. Stosowane środki chemiczne nie są jednak obojętne dla rosnącej w pasie drogowym zieleni, a rezygnacja z nich na rzecz tylko piasku i żwiru wydaje się nierealna. Jak więc znaleźć skuteczny kompromis między bezpieczeństwem ludzi a zachowaniem i tak ograniczonej bioróżnorodności w mieś(...)
»

Pokusa anarchii(...)

Paradoksem jest, że projekt ten przedstawiło ugrupowanie, które w szczególny sposób podnosi rangę głosu obywateli, promując gromko zasadę podejmowania kluczowych decyzji oraz rozstrzygania sporów w sferze publicznej w formule referendum. Pisze ono, że „Obywatele sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze i sami potrafią najlepiej załatwiać swoje sprawy. […] Obywatele będą mieli prawo zgodzić się na budowę domu na sąsiedniej działce (w imię dobrosąsiedzkich stosunków lub w zamian za mat(...)
»