Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rejestr pełen wątpliwości(...)

Rejestr pełen wątpliwości Od lat istnieją wątpliwości dotyczące prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. By je rozwiać, konieczna jest zmiana prawa poprzedzona szczegółową analizą. Pierwotnie, czyli od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do 1 stycznia 2012 roku (data wejścia zasadniczej części przepisów zawartych w (...)
»

Kary biegnące w środowisk(...)

W przypadku stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję, w której ustala wymiar tzw. kary biegnącej. Co to jest i od czego zależy jej wymiar? Cóż biegnące kary mogą mieć wspólnego z prawem ochrony środowiska? Wytłumaczenie znajduje się w tytule V ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.; dalej: P.o.ś.), dotyczącego środków finansowo-prawnych. (...)
»