Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

solubility - a measure of the ability of a substance to dissolve in a solvent Rozpuszczalność solvents - omnibus term for liquids which are used to dissolve other substances Rozpuszczalniki soot - finely divided carbon particles which adhere together Sadza sootblowing - the use of jets of steam or compressed air to remove soot deposits from boilers (...)
»

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»