Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie składowiskiem(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) wprowadziła wiele nowych obowiązków, adresowanych do różnych podmiotów. Dla niektórych wymogów ustanowiono okresy przejściowe, umożliwiające ich wdrożenie. Dotyczy to także zagadnień związanych ze składowaniem odpadów. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, bowiem przepisy ich dotyczące są nieprecyzyjne. Tym samym budzą one wątpliwości co do podmiotowego zakresu ich obowiązywania, a terminy (...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

sludge thickening - the increase in solids concentration of sludge in a sedimentation or digestion tank Zagęszczanie osadu sludge treatment - the processing of wastewater sludges to render them innocuous Przeróbka osadu sludge utilization - the use of wastewater sludges as soil builders and fertilizer and mixtures Wykorzystanie osadu sludge volu(...)
»