Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie bójcie się Unii(...)

Z Januszem Ostapiukiem, wiceprezesem Zarządu Ekofunduszu, rozmawia Wojciech Dutka Im bliżej są pieniądze akcesyjne, tym częściej mówi się, ile ich możemy stracić. Jak Ekofundusz widzi swoją rolę w obecnej sytuacji? Ekofundusz nie ma ambicji wchodzić ze swoimi pieniędzmi do wielkich zadań, finansowanych przez ISPĘ czy Fundusz Spójności. Ekofundusz od ponad dziesięciu lat działa w pięciu wypracowanych sektorach ochrony środowiska - od czystości Bałtyku, poprzez (...)
»

Aktualne przepisy dotyczą(...)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108) jest kolejną zmianą wcześniej obowiązujących rozporządzeń (DzU z 1999 r. nr 50, poz. 501). Podobnie jak poprzednio, w akcie tym podano konkretne wartości dla większości wskaźników zanieczyszczenia, lecz nie określono ich dla zawiesin ogólnych, ChZT, BZT5, ogó(...)
»