Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Określanie powierzchni bi(...)

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), oprócz wskazania funkcji i dopuszczalnego przeznaczenia terenu, należy określić również zasady zarówno ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, jak i ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Obowiązek ten pozostaje w ścisłym związku z ogólnymi regułami uwzględniania wymagań ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. Wynikają one z art. 72 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochr(...)
»

Kalendarium(...)

6-8.09.2012, Białka Tatrzańska IX Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie Odlewnicze – Ochrona Środowiska. Nowoczesne systemy regeneracji mas zużytych i technologie energooszczędne w odlewni” Organizator: Akademia Górniczno-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Info: 12 617 27 72, epudek@agh.edu.pl, www.odlew.agh.edu.pl   (...)
»