Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

O rzetelności procedur st(...)

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze skontrolowała tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ustalając m.in., że „negatywnie ocenia działalnośćusługowąspółki z uwagi na nierzetelne ustalenie taryf za wodęi ścieki…”. Zacytowany fragment komunikatu pokontrolnego wiąże się z zagadnieniem rzetelności działań przedsiębiorstw wod-kan w zakresie stanowie(...)
»

Recykling i edukacja ekol(...)

Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcy Izraela raczej wyrzucali odpady na ulicę niż myśleli o zbieraniu ich w pojemnikach, nie mówiąc już o segregacji. Najtrudniej jest zmienić ludzkie przyzwyczajenia, więc do dziś zdarza się, że puste działki czy zaułki zapełniają się śmieciami. Jednak przez ostatnie 10 lat w kwestii recyklingu poczyniono w Izraelu znaczne postępy. Do 1990 r. śmieci tam praktycznie nie segregowano (recykling na poziomie 3%), a prawie cały strumień odpadów trafiał na(...)
»