Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Efektywność ekonomiczna o(...)

W Polsce w niewielkim stopniu podejmuje się działania w kierunku unikania wytwarzania odpadów, a gospodarka odpadami komunalnymi opiera się głównie na ich składowaniu w różnej postaci. Obecnie w kraju średnio generuje się ok. 320 kg/rok/osobę odpadów komunalnych, co daje ok. 27 kg/miesiąc/osobę, przy czym w tej masie ujęte są również inne odpady wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych, np. ZSEE, baterie i odpady gabarytowe. W nowym systemie gospodarowania o(...)
»

Krajobraz jako przedmiot (...)

Nauce prawa stawiane jest dziś pytanie, czy krajobraz jako przedmiot ochrony prawnej obejmuje układy abiotyczny, biotyczny i antropogeniczny oraz jego fizjonomię, czy też tylko fizjonomię krajobrazu. Najzupełniej oczywiste jest, że fizjonomia nie może istnieć bez tworzących ją układów, ale to wręcz banalne spostrzeżenie nie zwalnia od poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym różni się prawna ochrona krajobrazu od prawnej ochrony układów nań się składających. W wydan(...)
»