Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Zieleń przydrożna i jej o(...)

W prasie i na portalach społecznościowych dynamicznie rozwija się dyskusja na temat konieczności oraz zasadności wprowadzenia zmian prawnych w zakresie usuwania zieleni przydrożnej, która zdaniem niektórych osób może generować dodatkowe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Aby prawidłowo ocenić konieczność wprowadzenia takich zmian, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, co w świetle obowiązujących przepisów prawa należy rozumieć przez pojęcie zieleni przydrożnej oraz jakie(...)
»

Sposób na ożywienie recyk(...)

Zjawiska kryzysowe są coraz bardziej widoczne w bieżącej działalności firm. Gros polskich przedsiębiorców uważa jednakże, iż nie odczuło skutków światowego kryzysu finansowego. Większość firm ocenia, że osłabienie gospodarcze na świecie przełoży się na krajową gospodarkę i na ich działalność. Badania tego typu przeprowadziło Centrum Badań Marketingowych Indicator w dniach 11-17 grudnia ub.r. na zlecenie „Rzeczpospolitej”, na reprezentatywnej grupie 6(...)
»