Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z polskiego punktu widzen(...)

Koniec pierwszego roku bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego, który nastąpił na przełomie czerwca i lipca, skłania do przeprowadzenia krótkiego podsumowania prac w Komisji Środowiska PE (ENVI) oraz spojrzenia w przyszłość – w kierunku wyzwań na kolejny rok. Sprawozdania legislacyjne Najważniejszym z polskiego punktu widzenia sprawozdaniem bez wątpienia było wprowadzenie rezerwy stabilizacyjnej (MSR – market stability reserve) do Europejskiego Systemu (...)
»

Jak zrealizować cele?(...)

W dyskusjach na temat gospodarki odpadami w nowym systemie wciąż zapominamy o głównych celach, jakie przyświecały wprowadzonej „rewolucji odpadowej”. Aby je zrealizować, potrzebna jest poprawa zapisów ustawowych, edukacja społeczeństwa i przyjęcie precyzyjnych zasad ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Konieczne będą też wzmożone kontrole oraz powierzenie gminom funkcji sterowania nowym systemem. Nowelizacja ustawy czystoś(...)
»