Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkursy "Przeglądu Komun(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego” aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei ochrony środowiska, organizując ogólnopolskie konkursy branżowe. W kalendarz takich imprez corocznie wpisują się Konkurs o Puchar Recyklingu, Nagroda Pracy Organicznej oraz Plebiscyt na Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast. Puchar Recyklingu Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to pierwsza na skalę kraju akcja, która kompleksowo ocenia jakość wprowadza(...)
»

Krajobraz dostępny w zasi(...)

Nieusystematyzowane jeszcze obiekty architektury krajobrazu, takie jak instalacje i rzeźby przestrzenne, tymczasowe aranżacje czy tarasy widokowe, usytuowane w miejscach na pozór niedostępnych, przyciągają ludzi, potwierdzając potrzebę interakcji z przyrodą i właściwy kierunek zarządzania przestrzenią, który obrała Katrin Aste. Efekty prac projektowych natchniętych duchem innowacyjności i przepełnionych odwagą zespołów projektowych XXI w. są wynikiem przeobrażeń, kt(...)
»