Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Milionowe inwestycje wodo(...)

Gminy nie dysponują środkami, które mogłyby pokryć koszt związany z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Dlatego też korzystają z dofinansowania unijnego oraz z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym sposobem zrealizowano już ogromne inwestycje. Jednym z największych projektów, których zakończenie przewiduje się na koniec 2014 r., jest „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”. Beneficjent to Zakład Inżynierii (...)
»

Edukacja ekologiczna w ku(...)

Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej jest realizacją zobowiązań wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Wdrażanie programu powinno pomagać realizującym zadania edukacyjne w koncentrowaniu się na jasno sprecyzowanych celach, a organom finansującym ułatwić podejmowanie decyzji. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie Polska Biomasa realizowało Program Edukacji Ekologicznej pod tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województ(...)
»