Unijna polityka klimatyczna do poprawki

wydany w Czysta Energia – 2012-10
  DRUKUJ

Celem powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych w ujęciu globalnym, a nie ograniczanie emisji z terytoriów poszczególnych krajów. Niestety, całe unijne instrumentarium środków prawnych i finansowych w zakresie redukcji emisji jest zorientowane na ograniczenie emisji z terytorium danego kraju członkowskiego czy Unii jako całości. Takie podejście byłoby uzasadnione, gdyby wszystkie państwa na świecie realizowały takie same zobowiązania redukcyjne. W takiej sytuacji wspomniane działania zapewniałyby efekty globalne.

UE chciała dobrze
Niestety, Unia Europejska samotnie nakłada na siebie bardzo ambitne wymagania środowiskowe i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta uległa zmianie. Starania dotyczące zawarcia globalnego porozumienia klimatycznego wciąż nie przynoszą ocz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus