Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

VI edycja Konkursu &#8222(...)

16 listopada 2004 r. redakcja „Przeglądu Komunalnego” ogłosiła VI edycję Konkursu o Puchar Recyklingu. Cel Konkursu Jak co roku, przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i edukacyjne dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Celem Konkursu jest rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, wdrażanie nowych technik w zakresie recyklingu oraz prowadzenie edukacji ekologicznej. (...)
»

Od redakcji(...)

Z początkiem roku w poznańskich mediach zaczęło huczeć od haseł rodem z filmów katastroficznych, mówiących o końcu… segregacji. Z kilku miejsc w mieście znikły pojemniki do selektywnej zbiórki plastiku, szkła i papieru. Mieszkańcy zareagowali, podniósł się rwetes, a butelki PET i makulatura uparcie pozostawiane w miejscach „nieobecnych” pojemników świadczą o tym, iż przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Bynajmniej nie rozwiązuje to (...)
»