Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

wydany w Czysta Energia – 2012-10
  DRUKUJ

 

Z uwagi na częsty brak korelacji pomiędzy podażą energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych a popytem na energię użyteczną niezbędne jest zastosowanie różnorakich form magazynowania energii. Zagadnienie to dotyczy słonecznych systemów grzewczych, słonecznych układów produkcji energii elektrycznej oraz autonomicznych systemów wiatrowych, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego przekazania wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się dużymi skokami energii, nie jest również możliwe skuteczne kontrolowanie tego procesu, a moment pozyskania energii elektrycznej niekoniecznie pokrywa się z potrzebą jej wykorzystania.
Słoneczne systemy grzewcze
W przypadku system&oacu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus