Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Logistyczne aspekty grom(...)

W celu planowania rozwoju gospodarki odpadami, konstruowany jest logistycznie zorientowany model systemu, który może mieć ujęcie statyczne, uwzględniające opis sytemu wyłącznie dla określonego momentu czasowego, bądź też dynamiczne, które bierze pod uwagę przewidywane zmiany parametrów wejściowych (oraz wyjściowych) i stanu systemu w określonych przedziałach czasu. W niniejszym wydaniu „Recyklingu” omówione zostaną odpady, które – ze względu na swoją p(...)
»

Nie omijać trudnych temat(...)

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu Poznańskiego, która odbyła się 23 czerwca br. w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, debatowano na temat turystyki i terenów rekreacyjnych w Powiecie. Jako że od lat jestem żywo zainteresowany tą kwestią, wybrałem się, by posłuchać debaty, prowadzonej w przepięknej scenerii Jeziora Góreckiego. Dyrektor WPN wraz ze współpracownikami przedstawili walory przyrodnicze tego obszaru oraz możliwości i aktualny s(...)
»