Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Infrastruktura wodno-ście(...)

W ostatnich kilkunastu latach, jednymi z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich, zawartych w długofalowych programach i planach posiadających sankcje państwową lub regionalną, stały się budowa i modernizacja składników tzw. infrastruktury ekologicznej. Często nazywa się je również infrastrukturą ochrony środowiska naturalnego.   Tworzą ją systemy i urządzenia, których zadaniem jest zapobieganie powstawani(...)
»