Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Dyrektor i Herakles(...)

Ważnym elementem działań podejmowanych przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest plebiscyt na „Dyrektora Roku”. Służy on integracji członków KFDZOM. W ubiegłym roku plebiscyt zorganizowany został po raz pierwszy. Wśród nominowanych do tytułu roku 2000 znaleźli się: Zbigniew Brojanowski (Altvater Piła), Emil Bystrowski (PTHU Interpromex), Andrzej Malara (MPGK Katowice), Jan Nowak (Esta), Tomasz Uciński (PGK Koszalin) i Zbigniew Wróbel (ZGOK Olsztyn). Dyrektorem R(...)
»

Stan biogazowni w Polsce (...)

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 Polska ma obowiązek uzyskania 15-procentowego udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Biogazownie mogą pomóc w realizacji tego celu. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce funkcjonują 303 biogazownie (stan z 30 września 2016 r.). W porównaniu z 2015 r. ich liczba wzrosła o 36. Największy przyrost odnotowano w przypadku biogazowni rolniczych, gdyż w ciągu roku powstało 26 tego typu instalacji.(...)
»