Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Czystość i porządek po no(...)

Uwagi do wybranych przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach W październiku ubiegłego roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadziła ona sporo nowości. O ich omówienie i parę słów komentarza poprosiliśmy dr. inż. Bolesława Maksymowicza z łódzkiego OBREM-u. (red.) Bolesław Maksymowicz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach definiuje nowe poję(...)
»

Niezbędne operatorskie śr(...)

Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) w procesie budowy wspólnotowego rynku energii elektrycznej jest właściwe uregulowanie zasad prowadzenia wymiany transgranicznej.  Zasady te powinny umożliwiać optymalne wykorzystanie zasobów wytwórczych i sieciowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Ważnym elementem tego procesu, warunkującym powodzenie reformy ry(...)
»