Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Opłaty za drogi w miastac(...)

Podstawowym warunkiem gospodarki rynkowej jest wnoszenie opłat za korzystanie z określonego dobra. Takim dobrem są miejsca do parkowania, drogi publiczne oraz przestrzeń zajęta przez te drogi. Budowa i eksploatowanie dróg wiąże się z wydatkami, które muszą pokryć ich użytkownicy. Koszty zewnętrzne transportu szacuje się w Polsce na 13% PKB. Od lat 60. XX w., specjaliści inżynierii komunikacyjnej identyfikowali opłaty drogowe, jako istotny instrument sterowania popytem w transpo(...)
»

Europa dwóch prędkości (...)

    Z prof. Maciejem Sadowskim, pełnomocnikiem dyrektora ds. współpracy międzynarodowej w Instytucie Ochrony Środowiska, m.in. na temat kształtu polityki klimatyczno-energetycznej po wygaśnięciu protokołu z Kioto, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   W przyszłym roku minie dwadzieścia lat, odkąd na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, państwa(...)
»