Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

„Zielony certyfikat” w OŚ(...)

W Gubinie pracuje polsko-niemiecka oczyszczalnia ścieków, obsługująca miasta Gubin i po niemieckiej stronie Guben wraz z przyległymi wioskami. Oddany do eksploatacji w maju 1998 r. obiekt pracuje niezmiennie i reprezentuje wysoki poziom techniczny inżynierii sanitarnej. Utrzymuje on bez najmniejszych zakłóceń ustalone pozwoleniem wodno-prawnym parametry oczyszczania ścieków. Koszty budowy oczyszczalni i ich podział pomiędzy każde z miast przedstawia tabela 1. (...)
»

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnegoDziennik UstawPodstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor PolskiUwagiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia(...)
»