Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Negocjacje cen 2008(...)

W Poznaniu 24 października 2007 r. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych zainaugurowało negocjacje cen praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na 2008 r. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2006 r. Polega ona na wspólnym występowaniu na rynku grupy elektrowni skupionych w ramach TR MEW. Wspólne prowadzenie negocjacji sprawia, że współpracą z taką grupą zaintereso(...)
»

Od redaktora(...)

Ostatnie w tym roku wydanie miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” trafia do rąk naszych czytelników. Jaki był ten rok dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Ciekawy, intensywny, pracowity – to na pewno. Udało się zakończyć kolejne inwestycje i choć Polska wydaje się bliska osiągnięcia celu, jakim jest wypełnienie unijnej dyrektywy ściekowej, to już wiadomo, że nie uda się uniknąć dotkliwych kar finansowych za niewywiązanie się w terminie z tego zadania. Więcej na ten temat przeczytać można w w(...)
»