Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krytyczne uwagi PIB(...)

Projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” trafił do Polskiej Izby Biomasy z Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych w połowie września. W ciągu miesiąca mają odbyć się nad tym dokumentem dyskusje w różnych gremiach, ale o ile kampania wyborcza do Sejmu RP osłabiła nieco wnikliwość podejścia do tematu, to nie pomniejszyła wagi problemu, jakim jest zaopatrzenie w energię w ciągu następnych dwudziestu paru lat. Mamy przyjemność zaprezentować pie(...)
»

Weryfikacja sprawozdań i (...)

Stacje demontażu pojazdów ze względu na rodzaj prowadzonej w nich działalności powinny być ukierunkowane na zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Nieprawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi w tego typu przedsiębiorstwach może stanowić duże zagrożenie dla otoczenia (skażenie ziemi i wód, zanieczyszczenie atmosfery). Zgodnie z art. 43 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z(...)
»