Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Naukowcy chcą być pomocni(...)

Problemy związane z produkcją biomasy znalazły się w kręgu zainteresowań poznańskich naukowców. Wyrazem tego była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rośliny alternatywne dla zrównoważonego rolnictwa”, zorganizowana na początku września przez Zakład Botaniki Ogólnej UAM przy współudziale Instytutu Genetyki PAN w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób za(...)
»

Praktyczny Wymiar Edukacj(...)

Pojemniki do selektywnej zbiórki dla szkół Na początku 2005 r. Fundacja Nasza Ziemia rozpoczęła projekt pt. „Praktyczny Wymiar Edukacji Ekologicznej”. Jego głównym celem jest wyposażenie 1000 szkół w Polsce w skuteczne „narzędzia edukacyjne”. Są nimi pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu 4EKO z przeznaczeniem dla szkół, przedszkoli, domów kultury i w(...)
»