Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowa metoda, same korzyśc(...)

Nowy sposób bilansowania wody działa zdecydowanie na korzyść zarządców budynków i lokatorów. Jednak namawianie na stosowanie go przypomina, niestety, przekonywanie dziecka do wzięcia lekarstwa, które mu nie smakuje. Tymczasem kto wcześniej się na to zdecyduje, ten zyska więcej. W poprzednich artykułach omówiono nowy sposób obliczania błędów wskazań wodomierzy, szeroko propagowany przez Międzynarodową Organizację ds. Wody (International Water Association – IWA). Są o(...)
»

Przestrzenie międzygatunk(...)

Człowiek stworzył miasta. To truizm. Jednak co będzie, jeśli to zdanie rozwiniemy: człowiek stworzył miasta... i osiedlił w nich zwierzęta? Ta myśl nadal przypomina bardziej trawestację biblijnego cytatu niż twórczą wypowiedź dotyczącą wyglądu współczesnych przestrzeni miejskich. Lecz jeśli dodamy, że: człowiek stworzył miasta, a zwierzęta obecnie te miasta przekształcają, to przedstawimy nową koncepcję współczesnej urbanistyki, i to nie tylko zhumanizowanej, lecz również „zezwierzęco(...)
»