Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Projekt i pierwsze doświa(...)

W ten sposób położone nad Bałtykiem miasto stało się prekursorem w całym regionie w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów. Jest to pierwsza tego typu instalacja w krajach nadbałtyckich. Za dostarczenie instalacji paleniskowej, kotła oraz układu wody zasilającej odpowiadała firma Steinmüller Babcock Environment (SBENG), wówczas działająca pod nazwą Fisia Babcock Environment (FBE). Dane techniczne Instalacja w układzie jednoliniowym będzie przetwarza(...)
»

Nożyce w recyklingu samoc(...)

Wzrasta liczba samochodów sprowadzanych do Polski. Świadczy o tym 108 tys. aut przywiezionych w kwietniu br., czyli o 17% więcej niż w marcu br. Ponadto liczba sprzedanych nowych pojazdów pokazuje możliwości rynku recyklingu w następnych latach. Cykl życia produktu, a w tym wypadku auta, jest ograniczony czasem użytkowania. (...)
»