Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozostał jeszcze miesiąc(...)

Przypominamy, że tylko do końca sierpnia czekamy na zgłoszenia w tegorocznej edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Liczba nadsyłanych do naszej redakcji zgłoszeń rośnie z każdym tygodniem. Jak corocznie największą popularnością cieszą się kategorie: „Szklana Statuetka”, „Lider Zbiórki Tworzyw” oraz „Złota Bela Makulatury”. Udział w Konkursie deklarują jednostki, które prowadzą programy selektywnej zbiórki już od wielu lat oraz takie, które dopie(...)
»

Odpady niebezpieczne w dz(...)

Od redaktora Materiały uznawane za niebezpieczne z chwilą, gdy staną się odpadem, klasyfikowane są najczęściej także jako odpady niebezpieczne. Bywa, że również materiały, których nie traktujemy jako niebezpieczne, w formie odpadu zaliczane są już do niebezpiecznych. Praktyka wskazuje, iż większość polskich przedsiębiorstw, nie kontrolowana przez odpowiednie organy państwowe i nie zmuszona wymaganiami kontrahentów, ignoruje przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Niska (...)
»