Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

By nauka nie poszła w las(...)

By coś zmienić, trzeba zacząć od siebie. To trywialne hasło w stu procentach potwierdza czekająca nas zmiana filozofii życia, jeśli naprawdę zamierzamy porzucić często bezrefleksyjny konsumpcjonizm na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Trwające w Europie dyskusje na temat circular economy (CE) służą m.in. znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy GOZ jest wyzwaniem, szansą, czy może mrzonką. Niemniej faktem pozostaje, że miliony ton powstających rocznie w Europie odpadów należy zagospod(...)
»

Ważniejsze propozycje now(...)

Na witrynie internetowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pojawił się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków datowany na 13 grudnia 2003 r. Uwagi i wnioski dotyczące obowiązującej ustawy można znaleźć w materiałach z konferencji nt. problemów związanych z wdrażaniem ustawy, zorganizowanej przez PZITS w Warszawie w grudniu 2003 r. Mam nadzieję, że w procesie legislacyjnym wszystkie one będą rozważone. (...)
»