Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Minimum minimorum w rapor(...)

Roczny raport GIOŚ to chyba jedyne oficjalne dane publikowane odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego. Chciałoby się zatem otrzymywać pokaźny zbiór informacji, stanowiący podstawy do dalszych analiz. Niestety, tak nie jest. Raport publikuje się tylko raz w roku, czyli dopiero w lipcu dowiadujemy się, co działo się w branży w roku ubiegłym. Nie wiemy, jakie były tendencje w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a dane od GIOŚ są do bólu zagregowane.(...)
»

Zdaniem Izby(...)

Ziarno energetyczne pochodzące z uprawianych specjalnie na ten cel roślin, m.in. owsa, gorczycy, łubinu i pszenżyta, nie stosuje się do celów konsumpcyjnych. Obszerniejszy artykuł na temat uprawy i energetycznego wykorzystania owsa znajduje się w wydaniu 1/2006 „Czystej Energii”. Ziarno tych roślin może być stosowane w kotłach wyposażonych w pełną automatykę, a także w kotłach z palnikami retortowymi i nadmuchowymi, zaprojektowanymi do spalania granulatu drzewnego. Przykłady taki(...)
»