Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownia jądrowa pod W(...)

Rząd wyasygnował 20 mln zł na propagandę w zakresie energetyki jądrowej EJ. Celowo piszę „propagandę”, a nie rzeczową dyskusję o energetyce, bo pieniądze trafiły do tych, którzy mają doprowadzić do budowy w Polsce dwóch elektrowni jądrowych w wyznaczonych miejscach. Dzięki tym pieniądzom decydenci chcą przekonać naród, że EJ jest najlepszym rozwiązaniem w obszarze zaopatrzenia kraju w energię elektryczną w okresie najbliższych 50 lat, a miejsca usytuowania ele(...)
»

Możliwość utraty statusu (...)

  Jedną z kluczowych przesłanek dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE) było stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zbliżenie się „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Podstawowym założeniem szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie ochrony środowiska, który stworzył podstawę do opracowania dyrektywy(...)
»