Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biofiltr HAFbio ze złożem(...)

Głównym zadaniem biofiltra (filtra biologicznego) jest usunięcie odorów i związków LZO. Z definicji biofiltr nie jest filtrem w technicznym tego słowa znaczeniu, ale skomplikowanym biokatalizatorem/bioreaktorem, kojarzącym nam się z dużym otwartym zbiornikiem wypełnionym różnorodną biomasą, która stanowi podłoże i zarazem pożywkę dla mikroorganizmów. Wad takiego biofiltra jest kilka. Poza pokaźnymi rozmiarami to także pogarszająca się z czasem sprawność działania i (...)
»

Gdy nie można ustalić spr(...)

 Powyższe zagadnienia są normowane odpowiednio w Ustawie z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 – o.g.r.l.) oraz w Ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493), bez użycia terminu „rekultywacja”, oraz w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150). W tej ostatniej, z punktu widzenia rekultywacji gruntu, isto(...)
»