Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wiadomości bez granic(...)

Amerykańskie stowarzyszenie ASCE jest wydawcą książek oraz magazynów naukowo-technicznych, takich jak „Journal of Hydraulic Engineering”, „Journal of Water Resources Planning and Management”, „Journal of Environmental Engineering”, „Journal of Infrastructure Systems”, „Journal of Manage(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Przestawienie gospodarki z eksploatacji zasobów nieodnawialnych na produkcję z zasobów odnawialnych jest podstawowym postulatem ekologicznym. Dlatego też nie powinno dziwić, iż w kręgu zainteresowania dziedziny ochrony środowiska znalazła się również tematyka rozwoju energetyki odnawialnej. Znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w działalności prośrodowiskowej skutkuje tym, iż podstawowe zasady i duża liczba instytucji prawodawstwa ekologicznego odnosi się do tej tematyki. Ważną (...)
»