Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stabilizacja tlenowa a bi(...)

W efekcie, pewne technologie uznawane są lub mogą być jako spełniające a inne jako niewypełniające minimalnych wymagań technicznych dla procesów MBP. W tym kontekście warto pochylić się w szczególności nad dwoma procesami – stabilizacji tlenowej i biosuszenia. Oba tematy znane są od dawna, jednak wydaje się, że dopiero pierwszy projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, który procesy te u(...)
»

Jezioro Zgierzynieckie ob(...)

Obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt bądź też zanikające typy ekosystemów, nazywamy ostoją lub refugium. W biogeografii pojęciem tym określa się stanowiska reliktowych, względnie izolowanych populacji roślin lub zwierząt niegdyś szerzej rozpowszechnionych. Izolacja ta może być wynikiem działania czynników geologicznych, klimatycznych lub antropogenicznych. W E(...)
»