Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemia i środowisko(...)

W przemyśle chemicznym podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw mających na celu realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nieustannie opracowywane są nowe rozwiązania i materiały, które gwarantują, że produkty chemiczne są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Polityka środowiskowa w ZAK jest częścią funkcjonującego od wielu lat w firmie zintegrowanego systemu zarządzania. Jej podstawowe elementy to: zapobieganie zanieczyszczeniom, dążenie do st(...)
»

Szkolny basen z kolektor(...)

Polsko-duński projekt produkcji c.w.u. oraz podgrzewania wody w basenie Pomysł realizacji projektu, pokazującego możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji c.w.u. oraz podgrzewania wody w basenie, narodził się wiosną 2001 r. podczas wizyty w Łodzi przedstawicieli duńskiej firmy doradczej Hedemann Consult. Strona duńska przedstawiła wówczas propozycję pilotażowego przedsięwzięcia, ukazującego możliwoś(...)
»