Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska dzięki(...)

ZUOK Spytkowo to najważniejszy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na położenie Zakładu kluczową rolę w funkcjonowaniu instalacji odgrywa ochrona unikalnych walorów Mazur. Realizowanie tego zadania przebiega na wielu płaszczyznach. Zakład posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i obecnie obsługuje około 130 tys. mieszkańców z 12 gmin. Instalacja (...)
»

Biopreparaty – obserwacje(...)

W artykule opisano kilka przypadków działania oczyszczalni ścieków i prób, jakie zostały przeprowadzone z użyciem biopreparatów. Mowa tu o kilku oczyszczalniach, które stanowią bazę eksperymentalną do testowania różnych rozwiązań i technologii oczyszczania oraz nawadniania ściekami roślin w ogrodzie. Jednym z uciążliwych czynników, które czasami pojawiają się podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściek&oacute(...)
»