Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola centrum segrega(...)

W gospodarce stałymi odpadami komunalnymi wyróżnia się trzy strumienie odpadów: pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady zmieszane oraz nietypowe (wielkogabarytowe, gruz budowlany, meble, sprzęt AGD i RTV, porzucone wraki samochodów osobowych, osady pościekowe, odpady niebezpieczne związane z bytowaniem itp.). Każdy z tych strumieni wymaga odrębnego łańcucha logistycznego zbiórki, gromadzenia i przemieszczania, które łączą się w jednym punkcie – centrum segregacji odp(...)
»

Bez wróżenia z fusów(...)

Chciałbym na chwilę powrócić do zagadnień ochrony przed powodzią, jako że odnotowaliśmy spory sukces we wdrażaniu tzw. Dyrektywy Powodziowej, wykonując jeden z jej etapów – wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP). Opracowanie to ma na celu określenie wszystkich miejsc na obszarze naszego kraju, gdzie wystąpiła powódź w przeszłości (powodzie historyczne) i gdzie powódź jest prawdopodobna w przyszłości (powodzie prawdopodobne). Łatwo wytłumaczyć okre(...)
»