Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Samorząd gospodarczy niez(...)

Jak Polska długa i szeroka, od prawie 15 lat toczy się ostra i zakulisowa walka o sposób i formę dopuszczenia przedsiębiorstw do współdecydowania o polskiej gospodarce. Jak do tej pory, decyzje w tych sprawach podejmowane są praktycznie za plecami bezpośrednio zainteresowanych. O wadze tego starcia na gruncie polityki i gospodarki może świadczyć fakt, że najdłużej na uchwalenie w parlamencie czekały dwie ustawy: ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja oraz ustawa o reprezentacji samorzą(...)
»

Budowa wspólnotowego rynk(...)

  Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przez operatorami systemów przesyłowych jest właściwe uregulowanie zasad prowadzenia wymiany transgranicznej, umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów wytwórczych i sieciowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy systemów połączonych. Ważnym elementem warunkującym powodzenie reformy rynku energii w Europie jest koordynacja wymiany transgranicznej, a co za tym (...)
»