Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogaz – metoda zagospoda(...)

  dr inż. Iwona Kuczyńska, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   Paulina Łyko, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   Biogaz jest naturalnym gazem (...)
»

Bronię wierzby naturalnej(...)

W lutowym wydaniu w „Zieleni Miejskiej” Piotr Tomczak zamieścił artykuł pt. „Kultura Wierzby”. Podał w nim interesujące, niektóre nawet zapomniane lub przez wielu niedocenione informacje o rodzimych gatunkach wierzby. Nie mogę się jednak zgodzić z autorem, gdy gloryfikuje ogławianie wierzb. Jako przyrodnik widzę to zjawisko diametralnie odmiennie i mam inne poczucie estetyki. (...)
»