Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metan nie taki straszny(...)

Uwalniający się podczas wydobycia węgla metan w zetknięciu z tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe, co jest jedną z najczęstszych przyczyn katastrof górniczych. W związku z tym bardzo istotne jest właściwe jego zagospodarowanie. Metan występujący jako kopalina towarzysząca zasobom złóż węgla kamiennego jest uwalniany i ujmowany w trakcie robót górniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi. Stanowi on nie tylko śmiertelne zagrożenie dla prac(...)
»