Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Są naruszenia, nie będzie(...)

Rozwiązania stanowiące podstawę cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie są doskonałe i wymagają doprecyzowania. Bez względu na wszystko muszą być także poprzedzone rzetelnie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym. W dobie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego ochrona środowiska przed odpadami jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawy prawne tych działań wynikają z Ustawy z 14 gr(...)
»

Wiele możliwości systemów(...)

Do projektowania lub zarządzania terenami zieleni urządzonej wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, zarówno komercyjne, jak i bezpłatne. Część z nich opiera się na funkcjonalności systemów informacji geograficznej. System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) umożliwia wprowadzanie, przechowywanie, przetwarzanie, prezentowanie i obrazowanie zgromadzonych informacji na temat obiektów, które można zlokalizować w p(...)
»