Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Wydobycie odpadów ze skła(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) za jeden z podstawowych obowiązków posiadaczy odpadów uznaje konieczność poddania ich w pierwszym rzędzie odzyskowi, a dopiero w sytuacji, gdy jest on z określonych przyczyn niemożliwy – unieszkodliwieniu. Składowanie odpadów traktowane jest przy tym jako ostat(...)
»

Przyjazna komercja w Lubi(...)

Celem projektu dotyczącego zagospodarowania terenu przy galerii „Cuprum Arena” w Lubinie było utworzenie przestrzeni stanowiącej coś więcej niż tylko otoczenie obiektu handlowego. Teren ten miałby przede wszystkim stać się nowym centrum Lubina i przejąć rolę samego rynku miejskiego. W ten sposób obszar ten spełniałby funkcję centrotwórczą, skupiał wokół siebie mieszkańców i zapraszał przyjezdnych. Podejmując wyzwanie projektowe, starano się, aby plano(...)
»