Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Remedium na brak ujednoli(...)

W nieujednoliconym systemie, w postaci rozmaitych certyfikatów i aprobat, trudno przebić się z innowacyjną technologią tak, aby skutecznie się wyróżnić. Według opublikowanego w 2010 r. przez Instytut Energetyki Odnawialnej raportu pt. „Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu”, producenci urządzeń na biomasę stałą od kilku lat podejmują starania w kwestii uzyskania certyfikatów na swoje produ(...)
»

Nowoczesne technologie od(...)

Odsiarczanie spalin jest obecnie powszechnie stosowaną metodą ograniczania emisji SO2. O wyborze wariantu technologicznego decydują aktualnie głównie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Z analizy kosztów wynika, że dla bloków > 200 MWe (megawat mocy elektrycznej) najlepiej jest stosować mokrą metodę wapniakową, gdzie jako sorbent stosuje się mączkę kamienia wapiennego, a produktem jest CaSO4·2H2O, kt&oa(...)
»