Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bez odorów(...)

czyli energetyczne wykorzystanie metanu w miejskiej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej Wprowadzając w czyn konstytucyjny obowiązek wdrażania zrównoważonego rozwoju, spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN zrealizowała w 2001 r. projekt budowy instalacji ujmowania gazów fermentacyjnych (wydzielających się w procesach beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych) oraz urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. (...)
»

Kanalizacja na szczególny(...)

Zasadniczym problemem eksploatacji kanalizacji sanitarnej są konsekwencje powszechnego rozdziału systemowego oraz wprowadzanie kanalizacji na coraz mniej korzystne obszary. Niezależnie od powielanych opinii, polska kanalizacja pracuje praktycznie w układzie rozdzielczym. Wprawdzie w wielu miastach funkcjonują fragmenty starszej kanalizacji ogólnospławnej, jednak poza nielicznymi przypadkami systemy są zdominowane przez nowsze kanały rozdzielcze. Wprawdzie zgodnie z (...)
»