Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyeliminować smog(...)

  W styczniu 2017 roku rząd przedstawił wizję działań, które powinny doprowadzić do ograniczenia smogu. Plan był ambitny, ale tak naprawdę o jego skuteczności mogą mówić tylko efekty tych działań. Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, SPIUG przekazał do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju stanowisko zawierające konkretne rozwiązania pozwalające na skuteczną realizację przedstawionych założeń. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował wtedy rządowi maksymalne przysp(...)
»

Problem: brak spójności p(...)

  „Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – w oczekiwaniu na przełom” pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” zorganizowało 7 października br. w Warszawie ogólnopolską konferencję.   W panelach dyskusyjnych omówiono m.in. temat realności przeprowadzania krótszego procesu przygotowawczego inwestycji infrastrukturalnych oraz istniejące i prop(...)
»