Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan techniki kompostowan(...)

W austriackich landach kompostownie są dziś w pełni integralną częścią systemów gospodarki odpadami. Podstawą tych systemów jest zasada selektywnej zbiórki „u źródła”. Uznając, iż bioodpady są cennym źródłem próchnicy, doskonali się systemy ich zbiórki i udostępniania kompostu ludności. Nawet w największych aglomeracjach miejskich stosuje się oddzielne zbieranie odpadów biodegradowalnych. (...)
»

Peletowanie i brykietowan(...)

Energochłonność procesu peletowania oraz brykietowania odniesiona do wydajności w zależności od komponentów roślinnych, wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kWh/t. Energochłonność procesu wysokociśnieniowego peletowania, a także brykietowania zależy od szeregu parametrów procesowych (np. wilgotności, temperatury, wielkości cząstek materiału roślinnego, jego składu biologicznego) i aparaturowych (np. prędkości, geometrii układu roboczego)1, 2(...)
»