Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Hej, grabie w dłoń(...)

Wygrabianie liści, zakładanie lepów, zwiększanie populacji ptaków czy edukowanie mieszkańców mogą przyczynić się do wyeliminowania szrotówka kasztanowcowiaczka. Te i inne działania przeprowadzono w Lublinie w celu ratowania miejskich kasztanowców. Mali laureaci kaszta(...)
»

Standardy jakości surowcó(...)

Materiały pozyskiwane z odpadów potocznie określa się jako „surowce wtórne”, a o możliwościach ich wykorzystania w znacznym stopniu decyduje jakość. Im odpad bardziej jednorodny i o bardziej powtarzalnych właściwościach, tym jest lepszym surowcem. Z odpadów można uzyskać zasadniczo dwa główne typy surowców wtórnych: takie, które w wyniku odpowiednich procesów utraciły status odpadów, oraz takie, które nada(...)
»