Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stosowanie wyrobów zawier(...)

Polska regulacja dotycząca postępowania z azbestem, występującym w różnych postaciach – traktowanym jako wyrób lub jako odpad – jest dość skomplikowana i niekonsekwentna. W aktach prawnych dotyczących azbestu mamy do czynienia zarówno z regulacją krajową (ustawy i rozporządzenia wykonawcze do nich oraz akty o charakterze planistycznym niemające waloru powszechnie obowiązującego źródła prawa), jak i z bezpośrednio obowiązującą regulacją UE (rozporządzenia UE). Mimo d(...)
»

Przykład gminnego systemu(...)

Gmina Trzcianne (woj. podlaskie) leży w południowo-zachodniej części powiatu monieckiego na malowniczych obszarach południowego basenu. Jest położona w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN), zajmując 28,5% jego powierzchni. Cechy ekologiczne oraz rozległość tych terenów powodują, że zachowało się i bytuje tu wiele ginących gatunków fauny związanych ściśle z terenami bagiennymi i wodnymi. (...)
»