Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Legenda sztuki ogrodowej(...)

Jak dzieła Szekspira wśród literatów, tak w kręgach ogrodniczych jej projekty, idee oraz zestawienia roślinne są nieustannie analizowane, naśladowane i przekazywane pokoleniom. Osiemdziesiąt lat po śmierci wciąż jest ikoną w świecie projektowania ogrodów, inspiracją i wzorem dla ogrodników oraz architektów krajobrazu. Gertrude Jekyll, bo o niej mowa, urodziła się w połowie XIX w. w Londynie, w okresie szczytu rewolucji przemysłowej.(...)
»

Informator (...)

ABC Biogazowni Rolniczych Instytut Agroenergetyki realizuje drugą edycję projektu ABC Biogazowni Rolniczych. W jego ramach prowadzone będą szkolenia dla urzędników, spotkania z mieszkańcami, a także opracowany zostanie m.in. poradnik „Biogazownia w Twojej Gminie”. Przewidziane są również wykłady online. Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna ma przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa i ograniczyć protesty społeczne związane z inwesty(...)
»