Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z recyklingiem (...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzające od 1 lipca 2017 r. obowiązek selektywnej zbiórki „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, stanowi pierwszy, w sumie najłatwiejszy, krok na drodze do ich recyklingu. Prawdziwym wyzwaniem staje się przetworzenie selektywnie zbieranych odpadów w produkt w postaci nawozu lub polepszacza glebowego. Dotychczasow(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

  Biogazowa kogeneracja Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach ogłosiło wyniki przetargu na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa istniejącej elektrowni biogazowej”, wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach – etap I. Zamówienie zrealizuje PPUH Horus-Energia z Sulejówka. Cena wybranej oferty to 1697153,99 zł netto. &bdquo(...)
»