Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaplanować wydatki(...)

Wydatkiem kwalifikowalnym określa się koszt poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do jego ponoszenia, wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ), który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie. Tak wydatki kwalifikowane definiują obowiązujące od 26 czerwca br. „Wytyczne w zakr(...)
»

Wybrane aspekty oceny zag(...)

Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych Podstawowym celem artykułu jest scharakteryzowanie metodologii oceny zagrożeń występujących w systemach wodociągowych. Pozwoliło to na wprowadzenie dwóch nowych wskaźników – odporności systemu i jego oczekiwanej efektywności eksploatacyjnej. Bezpieczeństwo zalicza się do sfery podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo publiczne jest wartością konstytucyjną, dla której ochrony możli(...)
»