Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe podwyżki dla budżetó(...)

„Źródłem wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego będą opłaty za składowanie odpadów wnoszone na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Górna jednostkowa stawka tej opłaty wynosić będzie 400 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku.” To fragment uzasadnienia do założeń transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE do nowelizacji ustawy o(...)
»

Nić Ariadny potrzebna od (...)

Stosowanie obowiązującego branżę wodociągowo-kanalizacyjną prawa nie należy do łatwych zadań. Stopień komplikacji okazuje się na tyle wysoki, iż trudno ustrzec się błędów, zwłaszcza że działalność wodociągowo-kanalizacyjna jest specyficzna. Przedsiębiorstwa kierują do IGWP wiele pytań i domagają się jasnych interpretacji. Specjaliści Izby rozwiewają setki wątpliwości rocznie. W związku z trwającym okresem rozliczeniowym wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zastanawia si(...)
»