Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tytuły zobowiązują(...)

Od wielu lat jesteście Państwo liderami w selektywnej zbiórce odpadów, zdobyliście wiele nagród nie tylko w Konkursie o Puchar Recyklingu. Jak Państwo to robią? W czym tkwi tajemnica? Nie ma żadnej tajemnicy. Staramy się być konsekwentni w realizacji przyjętego wspólnie z (...)
»

Nadchodzą zmiany(...)

W 2018 r. przedsiębiorcy muszą przygotować się na wiele zmian w prawie, które zapowiedziane zostały w przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej zapisane zostaną na nowo w ustawie Prawo przedsiębiorców, która zastąpi przepisy nowelizowanej już 90 razy Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Procedowany obecnie w komisjach sejmowych projekt (...)
»