Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Potencjał drzemiący w MEW(...)

Małe elektrownie wodne (MEW) to ogromne możliwości energetyczne dla samorządów. Ale problemy związane z ich budową powodują, że ten potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Jest woda, ale dla MEW wciąż brakuje dobrych rozwiązań. Przed drugą wojną światową w Polsce funkcjonowało prawie 10 tys. małych elektrowni wodnych (MEW). W latach 50. – około 6,5 tys. Dziś jest ich niespełna 800, a ich moc obliczana jest na około 1000 MW. Jeden z ważniejszych sposobów pozyskani(...)
»

Niepewność i retencja ter(...)

W modelowaniu relacji opad – odpływ mamy dwa obszary niepewności: po pierwsze przyjęcie wysokości opadu miarodajnego, a po drugie – obliczenie spływu powierzchniowego ze zlewni. Rozstrzygnięcie w obszarze pierwszym odbywa się zwykle przez przyjęcie parametrów opadu, tzn. wysokości i czasu trwania, o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia p, np. raz na 10 lat p = 10%, raz na 100 lat p = 1%, a raz na 1000 lat p = 0,1%. Dla warunków polskich można użyć m.in. form(...)
»