Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prywatyzacja polskich prz(...)

Mariusz Erdmann Przedsiębiorstwa komunalne, postrzegane jako ostoja zacofania technicznego i konserwatyzmu ekonomicznego, od lat 90. podlegają stopniowym przemianom. Wydaje się, że na tle całego sektora przedsiębiorstwa ciepłownicze, które dość szybko i w szerokim zakresie zostały skomunalizowane, przodują w realizacji głębokiej restrukturyzacji formy i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Takie tempo przekształceń narzuciły m.in. wymogi ustawy Prawo ene(...)
»

Park, który uczy(...)

Każda rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych cieszy. Ta prowadzona w Owińskach powoduje podwójną radość, ponieważ posłuży do stworzenia pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie osoby niewidome będą mogły lepiej poznać otaczający je świat. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach rezyduje w pocysterskim zespole klasztornym, do którego oprócz obiektów poklasztornyych należy ok. 3,5 ha otwa(...)
»