Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wymagania BAT dla procesó(...)

W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT, dotyczącego przetwarzania odpadów, z 2006 r.1 Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Zaproponowano w nim znacznie niższe poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.(...)
»

Szeroka oferta i jakość u(...)

Spółka Remondis w Mrągowie działa dopiero od lutego br., co nie oznacza, że jest to firma bez tradycji. Jej historia, a właściwie dzieje jej poprzednika – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – liczy bowiem ponad 30 lat. Na początku tego roku doszło do prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które od tego momentu weszło w skład grupy Remondis. Jak twierdzi Małgorzata Jędrzejewska, prokurent spółki, przed przekształceniem własnościowym firma prowadziła p(...)
»