Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o zużytym e-sprzęc(...)

Pierwszym aktem prawnym określającym ogólne obowiązki w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu, które powinny być przyjęte na terenie Unii Europejskiej, była dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie mniejszej niż 4 kg/mieszkańca rocznie. Wyznaczony poziom powinien być osiągnięty do 31 grudnia 20(...)
»

Gospodarka odpadami w woj(...)

Wśród wielu zadań ochrony środowiska województwa śląskiego gospodarka odpadami jest tym obszarem, którego uporządkowanie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia nie tylko konieczności rozwiązywania bieżących problemów, ale także zabezpieczenia trwałych, infrastrukturalnych podstaw rozwoju regionu w przyszłości. Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych elementów strateg(...)
»