Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Większy wpływ sektora sam(...)

Przez 13 lat samorządności i demokracji w Polsce prawo dotyczące ochrony środowiska było od podstaw konstruowane w taki sposób, aby spełniać ostre wymagania przepisów unijnych. Jednakże w szeregu ustaw, począwszy od Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, aż po fundamentalne w swoim znaczeniu Prawo ochrony środowiska, najwyraźniej zapomniano o stworzeniu ram prawnych, które zagwarantowałyby samorządom terytorialnym decydujący wpływ na politykę ochrony środowiska na swoim terenie. Za przykł(...)
»

Miasta - innowacyjne i zi(...)

Współczesna gospodarka sprawia, że celem każdej działalności gospodarczej staje się zrównoważony i długotrwały rozwój. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest nie tylko potencjalny popyt na produkty bądź usługi danego podmiotu gospodarczego, ale w znacznym stopniu o rozpoznawalności firmy decyduje postrzeganie jej przez otoczenie i jej reputacja. Aby zainteresować potencjalnych kontrahentów czy wspólników podjęciem współpracy, liderzy przedsiębiorczości powinni zapewnić nie tylko szybką i&nbsp(...)
»