Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zieleń na terenach rekrea(...)

  Zieleń miejska stanowi bardzo ważny element architektoniczny, podnoszący walory estetyczne miasta. Na szczególną uwagę zasługuje również jej funkcja rekreacyjno-turystyczna. W Poznaniu na terenach zieleni znajduje się wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych.   Rekreację zdefiniowano jako dobrowolną działalność człowieka, której celem jest odpoczynek i rozrywka w czasie wolnym. Wiele osób, koncentru(...)
»

Informator(...)

Nowy zakład pod Wągrowcem Pod koniec grudnia br. zostanie sfinalizowana budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Będzie on obsługiwał 15 gmin, zamieszkałych przez ok. 150 tys. osób. Zakończenie inwestycji, rozpoczętej w 2011 r. w Toniszewie pod Wągrowcem, zaplanowano na 29 grudnia br. Obiekt budowany jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”. Inwestycję dofinansowan(...)
»