Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ostatnie w tym roku wydanie miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” trafia do rąk naszych czytelników. Jaki był ten rok dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Ciekawy, intensywny, pracowity – to na pewno. Udało się zakończyć kolejne inwestycje i choć Polska wydaje się bliska osiągnięcia celu, jakim jest wypełnienie unijnej dyrektywy ściekowej, to już wiadomo, że nie uda się uniknąć dotkliwych kar finansowych za niewywiązanie się w terminie z tego zadania. Więcej na ten temat przeczytać można w w(...)
»

(Nie)wykorzystany potencj(...)

Ponad pięćdziesiąt lat temu część starego koryta rzeki Warty w Poznaniu zasypanoi od tamtej pory teren ten ulegał degradacji. W strategii miasta do 2030 r. zapisano, że ma ono zostać odkopane, a bieg rzeki przywrócony. To był pierwszy krok do stworzenia w tym miejscu atrakcyjnej oazy zieleni. Rzeka Warta pierwotnie płynęła korytem, które znajdowało się pomiędzy Chwaliszewem a Poznaniem. Z kolei Chwaliszewo, stanowiące część poznańskiej dzielnicy Stare Miasto,powstał(...)
»