Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Przyjaźni Środowisku(...)

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom organizuje IV Edycję Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Środowiska. O nadanie tytułu „Przyjazny Środowisku(...)
»

Termiczne przekształcenie(...)

Ograniczenia dotyczące rolniczego wykorzystania osadów ściekowych oraz ich deponowania na składowisku komunalnym wymuszają konieczność poszukiwania nowych i skutecznych rozwiązań w zakresie zagospodarowania tych odpadów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest energetyczne ich unieszkodliwianie lub odzysk. W ostatnich latach dało się zauważyć intensywny rozwój sieci kanalizacyjnej, powstały też nowe oczyszczalnie ścieków. W wyniku tych z(...)
»