Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Trwają prace(...)

Decyzją Rady Ministrów z 24 stycznia br. nie będzie realizowany Sektorowy Program Operacyjny „Środowisko”. Część zadań w tej dziedzinie przesunięto do Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Czy wpłynie to na wykorzystanie środków pomocowych na ekologię w naszym kraju i na ilość inwestycji realizowanych w tej dziedzinie? Jerzy Kwieciński (...)
»

Potrzebne stabilne regula(...)

Trwa debata dotycząca nowych ram polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. Jej podstawą jest Komunikat Komisji Europejskiej z 27 marca br. wydany w formie zielonej księgi. Jest to dobry moment na analizę dotychczasowej polityki i być może gruntownych oraz radykalnych jej zmian. Czołowym instrumentem unijnej polityki klimatycznej jest niewątpliwie Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). Czy ETS jest potrzebny? (...)
»