Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Jakie usługi w zamian za (...)

Ustawodawca nakazuje radzie gminy określić w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Uchwała ta określa zatem, w pewnym uproszczeniu, zakres „usługi”, jaką otrzymuje w zamian właściciel nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami ko(...)
»

Informator(...)

Norweski prym Podczas gdy kraje Unii Europejskiej zastanawiają się, czy zdołają wypełnić wymagania dyrektyw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w Norwegii już dawno osiągnięto wymagane progi odzysku. Dyrektywy nakładają na producentów obowiązek wzięcia odpowiedzialności za to, co produkują, czyli ponownego wykorzystania lub przetworzenia 80% komponentów i odpadów elektrycznych oraz elektronicznych niepotrzebnych urządzeń. Norwegowie już w ubiegłym roku zb(...)
»