Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Ceny do poprawki(...)

Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia o cenach referencyjnych. To najważniejszy akt wykonawczy do ustawy o OZE. Zaproponowane w nim ceny nie odznaczają się wielkim zróżnicowaniem i oscylują wokół kwoty 425 zł/MWh. Ustalając ceny dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, zgodnie z logiką systemu aukcyjnego i delegacją ustawową, Ministerstwo Gospodarki powinno brać pod uwagę koszty produkcji w różnych typach instalacji. Czy tak się stało? Hmm… co do tego są poważne wątpliwości. Dotyczą(...)
»

Woda opadowa dla zieleni,(...)

Stosowanie zrównoważonych systemów drenażu na osiedlach nie jest jedynie modą, ale koniecznością, uwarunkowaną względami ekologicznymi i ekonomicznymi. Nową tendencję w kształtowaniu zieleni na osiedlach ilustrują europejskie przykłady. Wprowadzenie zrównoważonych systemów drenażu (ZSD) znacząco wpływa na kształtowanie przestrzeni osiedlowej. Jej układ jest bardziej swobodny, najczęściej w formie sieci skupionej wokół jednego elementu centra(...)
»