Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Nie taki diabeł straszny(...)

Finanse jednostek samorządu terytorialnego są ostatnio tematem ożywionej dyskusji. Toczy się ważna debata nad kształtem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wiele mówi się także o zadłużeniu samorządów. Oba wątki mają istotne znaczenie w perspektywie akcesji Polski z Unią Europejską, w tym korzystania ze środków unijnych. W wielu publikacjach i dyskusjach o zadłużeniu samorządów podkreślano wzrost tego zadłużenia, mocno akcentując jego niekorzystny charakter oraz pytając o(...)
»

COP 14 – długa lekcja edu(...)

Grudniowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 14, w ocenie polityków i uczestników była największym szczytem politycznym, jaki do tej pory odbył się w Polsce i w tej części Europy.  Otwarcie obrad Wysokiego Szczebla (...)
»